Leder TkNN (søknadsfrist 06.09)

 

 

Leder Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

 

Om oss

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø.

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge, TkNN søker etter en engasjert leder som kan være med å utvikle TkNN videre. Målsettingen for TkNN er at institusjonen skal være Norges ledende kompetansesenter og ta medansvar for at tannhelsetjenesten i Nord-Norge utvikler seg til å bli blant de beste i landet.

TkNN søker en tydelig leder som er utviklings- og løsningsorientert og som innehar gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det er ønskelig med stor faglig tyngde, gjerne med erfaring fra spesialistutdanning og forskning.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være

 • Lede og utvikle en kompleks organisasjon
 • Overordnet ansvar for den daglige driften av klinikken
 • Personalansvar
 • Legge til rette for forskning, innovasjon og utvikling
 • Sørge for en god faglig utvikling og bidra til kompetanseheving innen tannhelsetjenesten i Nord-Norge
 • Videreutvikle samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer og styrke utviklingen av en organisasjonskultur som bidrar til læring og utvikling
 • Sikre et godt samspill og samarbeid med øvrige ledere i organisasjonen samt tillitsvalgte
 • Behandle pasientspørsmål inkludert søknader om nødvendig tannbehandling og klagesaker
 • Legge til rette for godt samarbeid med andre aktører, spesielt andre kompetansesentre og utdanningsinstitusjoner
 • Ansvar for spesialistutdanning og prosjekter tilknyttet kompetansesenteret

Bakgrunn/Erfaring

 • Ønskelig med autorisasjon som tannlege, men annen kompetansebakgrunn vil bli vurdert
 • Solid ledererfaring på strategisk nivå fra komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra strategi-, endrings- og utviklingsprosesser
 • Kulturforståelse og erfaring med å bidra til et godt arbeidsmiljø og med vekt på medarbeideres helse, miljø og sikkerhet
 • Forståelse for samfunnsoppdraget og rammeforutsetningene som følger med rollen
 • Forståelse og kunnskap om forskning og utvikling og kjennskap til forskningsmiljøer
 • Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte
 • Søker må beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP
 • Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %
 • Vi er IA-bedrift
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig
 • Som leder for TkNN vil du inngå i fylkestannhelsesjefens ledergruppe

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

 

Søknadsfrist: 6. september 2020

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Fylkestannhelsesjef Per Ove Uglehus, mobil 928 17 743 eller epost: [email protected]

Arbeidsgiver Troms og Finnmark fylkeskommune
Kommune Tromsø
Omfang Heltid  Varighet Fast

Arbeidssted TkNN

 

Advertising with Visit Tromso | Norway | Visit Tromso | Visit Tromso

Del stillingen

Selskap

Troms fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.tffk.no/

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Tromsø

Søknadsfrist

September 6, 2020