Pedagogisk psykologisk tjeneste, Elverum kommune

Logoped

 

Vi trenger deg på laget og tilbyr 100% fast stilling som Logoped.

Logopedtjenesten i Elverum er kommunal og består av 2 Logopeder som til sammen utgjør 180% stilling.
Logopedtjenesten er en del av utdanningssektoren i Elverum kommune og er samlokalisert med PPT i det nye helsehuset i Elverum.

PPT i Elverum er en interkommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste som betjener kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot. I tillegg betjenes videregående skoler som har adresse i disse kommunene. PPT består av 10 fagpersoner, spesialpedagoger og pedagogisk-psykologiske rådgivere, Logopedtjeneste samt en merkantil stilling.

Du kan finne mer informasjon om PPT her: https://www.elverum.kommune.no/helse-og-omsorg/pedagogisk-psykologisk-tjeneste

Arbeidsoppgaver

Arbeid med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging.
Målgruppen er barnehage, skole og voksne, og arbeidsområdene kan være afasi, kognitive kommunikasjonsvansker, dysartri, språk- og talevansker, dysfagi, stemmevansker, lese- og skrivevansker, og stamming/løpsk tale.
Arbeidet vil i all hovedsak bestå av kartlegging og Logopedisk behandling, samt veiledning av pårørende og aktuelt personell.
Forebyggende arbeid i klasse/gruppe og på individnivå via veiledning, kompetanseheving til barn/elever, foresatte og skolens/barnehagens personale.
Observasjon og kartleggingsarbeid
Systemarbeid i kommunalområde utdanning

Kvalifikasjoner

Godkjent Logopedutdanning på masternivå., eller Logoped med rådgiverkompetanse innenfor pedagogisk-psykologisk tjeneste.
Erfaring fra arbeid med fonologiske vansker, språklydsvansker og taleflyt/stamming.
Du må ha erfaring fra arbeid som Logoped i skole og barnehage, men med fordel fra alle aldersgrupper.
Søkere må ha kjennskap til, og erfaring med kartleggingsverktøy som for eksempel Talk-Tools, wisc, Logos og Celf.
Kunne utarbeide sakkyndige vurderinger
Kunne veilede og motivere samarbeidspartnere for å videreføre og få til sammenhenger i det spesialpedagogiske arbeidet og det ordinære tilbudet i skole- og barnehage.
Må kunne takle et høyt arbeidstempo, og være løsningsorientert i møte med faglige utfordringer.
Må ha førerkort kl.B og disponere egen bil. Mye av arbeidet skjer ute hos klienter/skoler/barnehager. Kjøregodtgjørelse etter statens reiseregulativ.

Personlige egenskaper

Som Logoped må du være tålmodig, ha empati, forståelse og respekt for andre.
Du bør like å omgås mennesker, ha gode kommunikative ferdigheter og gode norskkunnskaper.
Du må også kunne jobbe selvstendig og målrettet.
Du må inneha gode samarbeidsevner, fleksibilitet og vilje til å ta utgangspunkt i brukernes behov.
Du må ha evne til å inspirere og motivere andre.
Være selvstendig og ha god struktur og oversikt over arbeidsoppgaver.
Du må inneha egenskaper som bidrar til å opprettholde og videreutvikle et trygt og godt arbeidsmiljø.
Du må være stabil, omgjengelig, ha evne til å skape tillit, kunne veilede og motivere.
Du må kunne planlegge og gjennomføre dine arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag.
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger.
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
Lønn etter kvalifikasjoner.
Gode arbeidsvilkår og pensjonsordning.

Annen informasjon

Elektronisk søknad og cv registreres via våre nettsider
Attester og vitnemål tas med på eventuelt intervju
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentlighetslova §25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Før ansettelse i Elverum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 og §5-4a fremlegges før tiltredelse.
Tiltredelse 01.08.2021.

 

Kirkevegen 47, 2409 Elverum, Norge

Kontaktinformasjon

Åge Engebretsen, enhetsleder PPT/Logopedtjenesten
924 45036
[email protected]

 

Elverum er en by i vekst i Hedmark, med over 21 000 innbyggere. I kommunen har vi i overkant av 1 800 ansatte, som hver dag yter sitt beste for å levere gode tjenester til våre innbyggere. Vår visjon er Elverum har hjerterom, og verdiene åpenhet, ærlig og respekt preger alt vi gjør.

 

Del stillingen

Selskap

Elverum kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Åge Engebretsen
  • Tittel: Enhetsleder PPT/Logopedtjenesten
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 924 45 036

Lokasjon

  • Elverum

Søknadsfrist

Mars 31, 2021