Medarbeider offentlige anskaffelser (søknadsfrist 06.04)

Kongsberg kommune

 

Medarbeider offentlige anskaffelser

 

Innkjøpssamarbeidet i Kongsbergregionens kommunale oppgavefelleskap for tjenesteutvikling skal styrkes med en ny medarbeider i 100%.

Kongsbergregionens kommunale oppgavefellesskap for Tjenesteutvikling er et samarbeidsinteresseorgan for åtte kommuner. Samarbeidet skal bidra til fremtidsrettede og gode tjenester for regionens innbyggere. Vi har mange prosjekter innenfor satsningsområdene:

 • Kvalitet i tjenesteleveranse
 • Kompetanseutvikling
 • Innovasjon og digitalisering

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Gjennomføre anskaffelser og rammeavtaler i samarbeid med deltakende kommuner
 • Oppfølging av inngåtte avtaler
 • Bistå kommunene med e-handel og varekataloger
 • Være rådgiver for deltakerkommunene i anskaffelsesfaglige spørsmål
 • Utarbeide maler, rutiner og strategier på anskaffelsesområdet

Krav til deg:

 • Relevant høyere utdanning f.eks. innen økonomi, innkjøp/logistikk, jus
 • Relevant erfaring med offentlige anskaffelser/ kontraktsoppfølging
 • Du har god kompetanse i norsk, skriftlig og muntlig
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du er strukturert og trives med å jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli særskilt vektlagt. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.

Kontorsted er en av kommunene i Kongsbergregionen. Det er ønskelig at medarbeider sitter i Kongsbergregionens lokaler noen dager pr. måned. Det må påregnes en del reisevirksomhet. Den som ansettes må derfor ha førerkort og disponere bil. Stillingen rapporterer til leder for Tjenesteutvikling i Kongsbergregionen.

Vi tilbyr:

 • En spennende og tidsaktuell stilling som bidrar til å gjøre en forskjell for kommunene
 • Gode muligheter for selvutvikling og et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kolleger
 • Fleksitidsordning
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk for kommunesektoren
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 06.04.2021

 

Tiltredelse: etter avtale

Arbeidssted: Kongsberg

 

Kontaktpersoner:

Britt Inger Kolset

tlf: +47 481 66 221

Petter Hoen

mob: +47 481 66 238

 

Hjemmeside:
www.kongsberg.kommune.no
Adresse:
Hasbergs vei 36 3616 Kongsberg

 

Kongsbergregionen

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongsberg kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Britt Inger Kolset
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 481 66 221

Lokasjon

 • Kongsberg

Søknadsfrist

April 6, 2021