Mellomleder og/eller kirketjener 100% stilling (søknadsfrist 26.10)

 

Spennende stillinger ledig i to bydelskirker, Grønnåsen og Kroken

Mellomleder og/eller kirketjener 100% stilling

 

Tromsø kirkelige fellesråd

Menighetsforvalter er mellomleder i fellesrådsorganisasjonen og sitter i utvidet ledergruppe. Jobben omfatter forskjellige arbeidsområder, fra økonomi til byggforvaltning.
Det er to delte stillinger, 50 % som menighetsforvalter og 50 % kirketjener. Om en bare søker stillingen som menighetsforvalter kan denne oppjusteres til 60 %. For menighetsforvalter er arbeidssted både i Grønnåsen og Kroken kirke, og for kirketjener er arbeidssted i Grønnåsen kirken.

Kirkene har et aktivt menighetsarbeid, flere utpregede diakonale/sosiale møteplasser, trosopplæring og flere voksen- og barnekor.

Menighetsforvalter:

 • Koordineringsansvar og daglig drift knyttet til fellesrådets stab
 • Ansvar for markedsføring, nettsider og sosiale medier.
 • Godkjenning av innkjøp og fakturaer for egne kirker
 • Stillingen har ikke overordnet personalansvar, men ansvar for bl.a. godkjenning av timelister, ferie, planlagt fravær, avspaseringer mm
 • I samarbeid med sogneprest å gjennomføre felles arbeidsgivertiltak- og aktiviteter, herunder lokalt HMS-arbeid
 • Bidra i strategisk arbeid i stab og menighet sammen med øvrige ansatte

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant utdanning minimum på bachelornivå, innenfor for eksempel økonomi/regnskap, ledelse eller bygg
 • Søkere med realkompetanse og annen kompetanse kan også bli vurdert
 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape fellesskap
 • God skriftlig og muntlig fremstilling
 • Fleksibilitet og evne til å ha et helhetlig blikk på en kirke i endring
 • God basiskunnskap om IT og data er en forutsetning
 • Medlem av Den norske kirke

Kirketjener:

Arbeidsoppgaver og personlige egenskaper:

 • Praktisk tilrettelegging for kirkelige handlinger i kirkene
 • Tilstedeværelse ved arrangementer, konserter, åpen kirke mm
 • Vedlikeholdsarbeid og brannvern
 • Fleksibilitet
 • Deltagelse i møte med øvrige i staben
 • Må disponere bil

Vi tilbyr

 • Lønn og godtgjørelse etter avtale iht KA`s hovedtariffavtale
 • Svært god pensjonsordning
 • Trivelige kontorfellesskap og godt arbeidsmiljø
 • Stor frihet i arbeidshverdagen

Merk ved søknad om du søker begge eller en av stillingene.

 

Søknadsfrist: 26.10.2020

 

Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd
Sted: Tromsø
Stillingstittel: Mellomleder og/eller kirketjener 100% stilling
Ansettelsesform: Fast
Webcruiter-ID: 4295674535
Stillinger: 2
Arbeidssted  9008 Tromsø

Kontaktinformasjon

Heidi Bolstad, personalsjef
411 42 087

Nils H. Opsahl, kirkeverge
905 87 000

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen, kirkebyggene og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte, bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte

Grønnåsen og Kroken er to av ni sokn i Tromsø, og kirkene er moderne arbeidskirker lokalisert i hver sin bydel i Tromsø. Kirkene har et aktivt menighetsarbeid, voksen- og barnekor, samt et utstrakt arbeide med barn og unge.

 

Del stillingen

Selskap

Tromsø kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Tromsø

Søknadsfrist

Oktober 26, 2020