Menighetspedagog

 

Tromsø kirkelige fellesråd

Om stillingen

Elverhøy er en aktiv menighet på toppen av Tromsø øya. Menigheten består av tett befolkede områder med både barnefamilier og eldre mennesker. Det er ca 10 000 medlemmer i sognet, hvorav barn og ungdom mellom 0-18 år har ca 1600 medlemmer.

Den som tilsettes vil ha kontor i Skippergata 16 sammen med Domkirkas menighet og administrasjonen til Tromsø kirkelige fellesråd. Staben i Elverhøy består av menighetsforvalter, sokneprest, kapellan, kirketjener, kantor og menighetspedagog.

Elverhøy menighet ønsker å formidle trosopplæring gjennom opplevelser, musikk, aktiviteter og erfaringer. Vi inviterer derfor til ulike arrangementer og aktiviteter. Eksempel på det er babysang, utdeling av 4-årsbok, overnatting i kirken (Lys våken) og konfirmasjon. I tillegg har menigheten faste aktiviteter som kor og generasjonsmiddag.

Det er ledig en fast 100 % stilling som menighetspedagog (trosopplærer) med tiltredelse snarest mulig. Vi søker en selvstendig, kreativ og engasjert person som liker utfordringer.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 17.09.2023
Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd
Sted: Tromsø
Stillingstittel: Menighetspedagog
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4699174035

Stillingen har følgende hovedoppgaver:

Planlegge, lede og utvikle trosopplæringstiltak i henhold til vedtatte trosopplæringsplan
Koordinering, administrasjon og deltakelse i konfirmantundervisning i samarbeid med øvrige stab og under ledelse av kapellan/prest
Rekruttere og administrere frivillige medarbeidere til trosopplæringstiltak.
Utvikle samarbeid med skole og barnehage
Deltagelse på gudstjenester gjennomsnittlig hver 3. helg
Vi ønsker søkere med følgende kvalifikasjoner
Utdanning innen pedagogikk og/eller kristendomskunnskap
Gjerne utdanning og/eller erfaring med formidlingsfag, f.eks. musikk, kunst og drama i forhold til barn og ungdom
Erfaring fra arbeid med barn og unge
Interesse og erfaring fra bruk av sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler
Ønskelig med førerkort og bil

Personlige egenskaper

Gode formidlingsevner og samarbeidsegenskaper
Like å formidle og arbeide med barn og unge
En kontaktskapende og relasjonsbyggende væremåte
Evne til å motivere andre
Evne til å arbeide selvstendig
Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelsen

Vi tilbyr

Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelig tariffområde.
Offentlig pensjonsordning med svært gode vilkår.
Den som ansettes må regne med kvelds- og helgearbeid. Det vil være jobb gjennomsnittlig hver 3. helg/søndag og 1 til 2 kvelder i uken. Dette godtgjøres særskilt i henhold til tariffavtale eller tas ut som avspasering.
Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke. Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende barneomsorgsattest (omfattende politiattest)

Nærmere opplysninger kan fås hos

Personalsjef Heidi Bolstad tlf 41142087
Menighetsforvalter Gro Lillenes tlf 90659697
Sokneprest Hans Erik Schjøth tlf 98852939

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Skippergata 16, 9008 Tromsø, Norge

Kontaktinformasjon

Heidi Bolstad, Personalsjef
Telefon:  411 42 087

Gro Lillenes, Menighetsforvalter
Telefon:   906 59 697

 

Om arbeidsgiveren

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen og kirkebyggene, og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte.

Kroken menighet utgjør nordre del av fastlandet av Tromsø kommune. Grensen mot Tromsøysund menighet går ved Tomasjord. Menigheten består av både tett befolkede områder i Kroken bydel, og også av bygder med lavere befolkningstall. Det er samlet befolkningsvekst i menigheten. Av de 11.000 menneskene som bor innenfor menighetens grenser er 7400 medlemmer av Den Norske kirke.

Kirken har et flott orgel bygget av Ryde&Berg og 19 stemmer, et Petrov flygel og Hammond B3 orgel.

 

Del stillingen

Selskap

Tromsø kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

  • Gro Lillenes
  • Tittel: Menighetsforvalter
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 906 59 697

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

September 17, 2023