Miljøterapeuter i medleverturnus

 

Arbeidsgiver Haraldsplass barnevern

Stilling: Miljøterapeuter til medleverturnus (faste og vikarer)

Frist:  27.11.2022

Ansettelsesform Fast

MILJØTERAPEUT BARNEVERNSINSTITUSJON:

Haraldsplass Barnevern er i vekst og vi søker derfor etter dyktige miljøterapeuter til våre barnevernsinstitusjoner i Arna bydel og på Strøno i Bjørnafjorden

Arbeidsoppgaver:

 • Omsorg og ansvar for daglig oppfølging av barn mellom 12-18 år. Systematisk og målrettet miljøterapeutisk arbeid. Anvendelse av metoder som er forankret i allment anerkjente fagteorier.
 • Miljøterapi, oppfølging av standardisert forløp, arbeid med mål, planer og resultater.
 • Utviklingsarbeid, kartlegging, samarbeid med ulike instanser og familie/nettverksarbeid. Målrettet miljøarbeid i samarbeid med bruker, oppfølging av lovverk, vedtak og bestemmelser, journalføring og primærkontaktoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Primært 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning (barnevernsped, sosionom, vernepleier)
 • evt. annen relevant bachelor som Sykepleier ( psykiatrisk sykepleie, helsesykepleie), psykologi eller pedagogikk (lærer/barnehagelærer/musikkpedagog/spesialpedagog/ pedagogisk-psykologisk rådgiver) Ergoterapeut, Flerkulturell-/mangfoldskompetanse (samfunns- eller kulturvitenskapelig utdanning)
 • videreutdanning innenfor relevante fagområder som barnevern, sykepleier, psykiatri og rus vil bli vektlagt.
 • erfaring fra tilsvarende arbeid med barn og unge
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B

Behov:

100 % fast stilling i medleverturnus (3 døgn arb-7døgn fri- 4døgn arb-7døgn fri). Arbeid hver 3. helg
Vi trenger også trygge og gode vikarer både på dag og på natt i avdelingene våre.

Vi ønsker oss fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som:

 • setter barnas behov i sentrum og har evne til å få kontakt med unge og støtte deres utvikling
 • er en trygg voksenperson
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • evner å jobbe selvstendig og samtidig er en god teamarbeider
 • har godt humør og engasjement
 • har erfaring fra arbeid med atferdsutfordringer, psykiske lidelser, autisme og
 • familieveiledning/helhetlig arbeid i familie
 • har kunnskap om systematisk miljøterapi og traumebasert omsorg
 • evner å stå i krevende situasjoner over tid
 • har opplæring i trygghet og sikkerhet
 • har kjennskap til barnevernslov og rettighetsforeskriften

Vi tilbyr

 • Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse.
 • Godt arbeidsmiljø med god oppfølging og veiledning
 • En unik mulighet for deg som vil utvikle deg og lære nye ting
 • Inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Det må komme tydelig frem i søknaden hvilke stilling du søker på:

100% stilling i barnevernsinstitusjon i medleverturnus eller som ringevikar.

På grunn av personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.

Kun personer med godkjent kompetanse/relevant erfaring vil bli vurdert.

Arbeidstedet vil være i Bergensområdet eller omliggende kommuner

Det er krav om politiattest ved ansettelse

Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen

Vanja Korneliusssen, Avdelingsleder avd. Strøno

Mobil  400 27 275

Monica Bertelsen, Avdelingsleder avd. Garnes

Mobil  973 19 220

 

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Barnevern er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, et konsern med virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet «Kompetanse med hjertevarme» forplikter til kristen omsorg gjennom respekt for den enkeltes personlighet og integritet. Nestekjærlighet uttrykkes gjennom handling, inkluderende fellesskap, miljø og kamp for rettferdighet. Barnevernet har tiltak innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, familiehjem, avlastning og ettervern.
Konsernet omsatte i 2020 for mer enn 1,4 mrd. og vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å tilknytte seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

 

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Barnevern

Kategorier

Kontaktinfo

 • Vanja Korneliusssen
 • Tittel: Avdelingsleder avd. Strøno
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 400 27 275
 • Monica Bertelsen
 • Tittel: Avdelingsleder avd. Garnes
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 973 19 220

Lokasjon

 • Os
 • Garnes

Søknadsfrist

November 27, 2022