Næringssjef (søknadsfrist 28.09)

Tynset kommune

Vi ønsker deg velkommen som søker til Fjellregionens mest interessante stilling

Næringssjef i Tynset kommune – 100 % stilling

 

Kort om stillingen:

Vi søker en ambisiøs og resultatorientert næringssjef til Tynset kommune, som evner å bygge tillit, gode relasjoner og felles forståelse mellom politikk, administrasjon og i næringsliv.

Næringssjefen er kommunens kontaktpunkt mot næringslivet og næringspolitiske organisasjoner, og arbeider i grensesnittet mellom næringsliv, politikk og administrasjon.

Den riktige kandidaten har god kjennskap til offentlig forvaltning, kan vise til god kompetanse om næringsliv og næringspolitikk, og et godt nettverk i næringslivet. Vi ser etter deg som er opptatt av samfunnsutvikling, har kjennskap til omstillingsprosesser og klarer å kombinere det visjonær og konkrete. Du evner å se helhet, og opptrer med respekt i forhold til folkevalgte, samarbeidspartnere og medarbeidere, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Som leder er du tillitsvekkende og robust.

Stillingen plasseres direkte under rådmannen, inngår i kommunens ledergruppe og vil ha en tydelig rolle i kommunens strategiske utviklingsarbeid, i samarbeid med kommunens planavdeling.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgiving for kommunens ledelse i næringsspørsmål.
 • Bidra til å styrke Tynset som en helhetlig næringskommune.
 • Utarbeide og følge opp vedtatte strategier, planer og vedtak.
 • Samarbeid og tett dialog med lokalt og regionalt næringsliv.
 • Samarbeid med regionråd, Innovasjon Norge m.m.
 • Tilrettelegging for eksisterende næringsliv med sterkt fokus på videreutvikling og nyetablering.
 • Saksbehandling knyttet til næringsarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole. Oppnådde resultater kan kompensere for utdanning.
 • Relevant erfaring fra arbeid med næringsutvikling. Tidligere oppnådde resultater som følge av strategisk arbeid over tid vil bli vektlagt.
 • Ledererfaring og kjennskap til offentlig forvaltning vil vektlegges.
 • Relevant nettverk innen næringslivet.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker en næringssjef som er selvstendig og strukturert. Det vil bli lagt særlig vekt på dine evner til å oppnå resultater. Det forutsettes gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å engasjere og involvere.

Vi tilbyr:

 • En svært spennende stilling der du vil ha muligheten til å gjøre en forskjell.
 • Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø, hvor du vil ha muligheten til å gjøre en forskjell.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • En bostedskommune med et godt og variert fritidstilbud. Et godt og trygt oppvekstmiljø med svært gode barnehager og skoler.
 • Innenbygdsboende i Tynset kan søke på både småvilt,- og storviltjakt og garnfiske etter egne regler.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved tilsetting. Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og avtaler.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

Fylke: Innlandet

 

Søknadsfrist: 28.09.2020

 

Kontaktpersoner:

Erling Strålberg, rådmann

mob: +47 40035383

Morten B. Often, ass. rådmann

tlf: +47 62 48 50 14  mob: +47 920 63 308

 

Hjemmeside:

https://www.tynset.kommune.no/

Tynset kommune

Tynset kommune er et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme og er et godt sted å bo for alle.

Del stillingen

Selskap

Tynset kommune

Lenke til firma

Kategorier

næringssjef

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Tynset

Søknadsfrist

September 28, 2020