Natur- og artsforvalter

 

Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard har ledig en åremålsstilling som natur- og artsforvalter i miljøvernavdelingen. Åremålsstillingen er for tre år, med adgang til å søke ytterligere tre års forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Naturforvaltning med særlig vekt på saker knyttet til artsforvaltning.
 • Ansvar for forvaltning av høstbare arter på Svalbard.
 • Administrasjon av jakt, fangst og fiske og innsamling av data til statistikkformål.
 • Saksbehandling etter svalbardmiljøloven med forskrifter, i hovedsak vurdering av tiltak og aktiviteter fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
 • Utarbeide og oppfølging av handlingsplaner, forvaltningsstrategier m.m.
 • Veiledning om regelverket i svalbardmiljøloven med forskrifter, samt noe informasjons- og foredragsvirksomhet knyttet til stillingens fagoppgaver.
 • Noe virksomhet i felt må påregnes, som oppfølgning av meldinger om sykt eller skadet vilt, naturoppsyn og andre feltoppgaver.
 • Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor naturvitenskapelige fag.
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Søker må ha relevant forvaltningserfaring fra naturforvaltning, og god kjennskap til miljøforvaltningen og de ulike aktørene.
 • Bred erfaring fra artsforvaltning tillegges vekt.
 • Erfaring fra viltforvaltning, jakt- og fiskeadministrasjon tillegges særlig vekt.
 • God GIS-kompetanse (Arcmap) tillegges vekt.
 • Erfaring fra feltarbeid eller naturoppsyn er ønskelig.
 • Bestått jegerprøve, jakt og våpenerfaring er en fordel.
 • Kunnskap om Svalbard er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Førerkort kl B.
 • Tilfredsstillende vandel.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som arbeider selvstendig og systematisk, er praktisk anlagt, fleksibel og løsningsorientert, har god rolleforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingen er lønnet som rådgiver eller seniorrådgiver i stillingskode 1434 og 1364 i Statens lønnsregulativ, og vil etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli lønnet innenfor spennet kr 550 000 – kr 630 000 per år.
 • Polartillegg på for tiden 36.720,- per år.
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 18,2 %.
 • Fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ.

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no eller www.politiet.no. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette.

 

Søknadsfrist: 02.05.2021

 

Arbeidsgiver: Sysselmannen på Svalbard
Sted: Longyearbyen
Stillingstittel: Natur- og artsforvalter
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4369787956
Vei 309-6, 9170 Longyearbyen, Norge

 

Kontaktinformasjon

Gustav Busch Arntsen, natur- og artsforvalter
79 02 43 56
[email protected]

Kristin Heggelund, Miljøvernsjef
79 02 43 05 996 38 083
[email protected]

 

 

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 45 stillinger og er organisert i tre avdelinger – en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Les mer om Sysselmannen på Svalbard her

Del stillingen

Selskap

Sysselmannen på Svalbard

Kategorier

Kontaktinfo

 • Gustav Busch Arntsen
 • Tittel: natur- og artsforvalter
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 79 02 43 56
 • Kristin Heggelund
 • Tittel: Miljøvernsjef
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 79 02 43 05 996 38 083

Lokasjon

 • Longyearbyen

Søknadsfrist

Mai 2, 2021