Tønsberg kommune Legevakt

 

Sykepleier 3 x 80% fast stilling ved Tønsbergregion legevakt

 

 

 

Ønsker du å bli en del av et spennende fagmiljø?

Vi søker deg som ønsker spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt fagmiljø. Tønsbergregionen legevakt dekker Færder, Holmestrand og Tønsberg kommuner, og har et opptaksområde på ca. 100.000 innbyggere. Tønsberg kommune er vertskommune. Tønsbergregionen legevakt holder til i moderne lokaler i Kjelle helsepark i Tønsberg. Legevakten er ett døgndrevet tjenestetilbud, som dekker den akuttmedisinske beredskapen både på dag, kveld, natt, helg og helligdager. Vi har ett tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Tønsbergregion legevakt er organisert med en tjenesteleder, overlege, og god bemanning av sykepleiere, vaktleger og annet helsepersonell. Legevaktbilen er betjent av lege og ambulansearbeider, og kjører ut på sykebesøk og akutte oppdrag.
Legevakta er samlokalisert med Tønsberg kommunale fastlegekontor og Øyeblikkelig hjelp døgnplasser.

 

Arbeidsoppgaver legevakt:

 • Mottak-, triage-, prøvetaking-, observasjon-, og behandling av pasienter.
 • Betjene nødnettsentral, medisinske vurderinger og rådgivning.
 • Assistere lege
 • Pasientdokumentasjon
 • Triagering
 • Sykepleiefaglige oppgaver
 • Medisinhåndtering
 • Forbedringsarbeid, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Andre driftsmessige gjøremål

Arbeidsoppgaver blir tildelt i etter kvalifikasjoner, kompetanse og opplæring. Opplæring på nødnettsentralen vurderes individuelt.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Minimum 2 års klinisk erfaring vektlegges
 • Vektlegger erfaring fra akuttmedisin/legevakt
 • Tilstrekkelig- og relevant klinisk erfaring
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gode grunnleggende data- og teknologiske ferdigheter
 • Gode engelskferdigheter
 • Beherske digitale verktøy
 • Gyldig politiattest

 

Personlige egenskaper:

 • Tønsberg kommune sine verdier er åpen, oppriktig og profesjonell. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.
 • Er positiv, løsningsorientert, initiativrik, kreativ og engasjert
 • Selvstendig, effektiv, strukturert og grundig i den yrkesutøvelse
 • Opptatt av kvalitet
 • Ansvarsbevisst
 • God simultankapasitet og omstillingsevne
 • Har en tydelig bevissthet og er åpen rundt egne faglige styrker og begrensninger
 • Gode kommunikasjons-, samarbeids-, og samhandlingsevner og trives med teamarbeid
 • Har ett godt utviklet klinisk blikk
 • Stødig sykepleiefaglig vurderingsevne
 • Fleksibel, strukturert og samarbeidsvillig
 • Trives i et aktivt og hektisk arbeidsmiljø med legevaktens kompleksitet og uforutsigbarhet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer og ett spennende fagområde
 • Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for kompetanseutvikling
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • God opplæring og nødvendige kurs
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Årsturnus fra 2024
 • Legevaktstillegg kr: 30.000 pr år i 100% stilling, ved fullført opplæring og sertifisering ved innskriving, lab, ute, nødnettsentralen og som vaktleder.
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Obligatorisk kursing i Vold- og overgrepshåndtering og Akuttmedisin, for fast ansatt.
 • Fagdager og akuttmedisinsk samtrening- og øvelser med lokale samarbeidende nødetater

 

For stillingen gjelder:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis. Ansettelse skjer etter kommunale vilkår, på de lønns-og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Kommunal pensjonsordning

Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.

Søkerliste med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig ihht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.
Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.

 

 

Søk her

 

 

 • Referansenummer: 23/20635
 • Fylke: Vestfold og Telemark
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Søknadsfrist: 10.12.2023
 • Tiltredelse: Snarest, etter avtale
 • Arbeidssted: Tønsbergregionen legevakt

 

Kontaktpersoner:

Anita Ustad
mob: +47 92447911

 

Hjemmeside:

https://tonsberg.kommune.no

 

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

 

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 58 000 innbyggere og er i stadig vekst.

Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 3800 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid.

Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Del stillingen

Selskap

Tønsberg kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Henning Mørland
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 920 17 944

Lokasjon

 • Tønsberg

Søknadsfrist

Desember 10, 2023