Oppmålingsingeniør 3-årig engasjement – 2.gongs lysing

 

Vang Kommune, Landbruk og teknisk

Om stillinga

Grunna mange igangverande og nye saker innan saksbehandling, matrikkelføring og oppmåling ynskjer Vang kommune å auke bemanninga innan fagområdet i ei periode.

Stillinga omfattar fagområda eigedomsoppmåling, matrikkelføring, oppretting og endring av eigendom, seksjonering og kartforvaltning/GIS. Oppmålingsingeniør sine oppgåver er viktige for etaten, der det òg blir behandla plansaker, byggesaker, konsesjonssaker m.v.

Stillinga krev mykje sjølvstendig arbeid. I tillegg inneber stillinga samarbeid med dei andre fagområda i etaten. Oppfølging av grunneigarar og tiltakshaverar er og ein viktig del av jobben.

Arbeidsoppgåver kan tilpassast søker sin kompetanse og praksis. Engasjementet har varigheit frå haust 2023 tom juni 2026.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 22.10.2023
Arbeidsgivar: Vang Kommune
Stad: Vang i Valdres
Stillingstittel: Oppmålingsingeniør
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Engasjement
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4685987106

Arbeidsoppgåver

Saksbehandling og rettleiing, mellom anna;

 • andre matrikkelsaker
 • adressetildeling
 • seksjonering
 • matrikkelforbetring/kvalitetsforbetring
 • klagesaksbehandling

Oppmålingsforretningar, mellom anna;

 • frådelingar og løyve
 • forretning over eksisterande eigedom
 • grensejusteringar
 • matrikkelføring
 • Rådgiving og støtte for matrikkel og kart
 • Bistå ved, og kvalitetssikre kommunale grunnerverv og -sal
 • Geovektskontakt

Kvalifikasjonar

 • Relevant 3-5 årig utdanning frå høgskule/universitet. Anna relevant utdanning/erfaring kan vurderast
 • Kunnskap om matrikkelloven og anna relevant lovgivning/regelverk er ein fordel
 • Kompetanse på bruk av ulike IKT-system, spesielt GIS er ein fordel
 • Erfaring i bruk av oppmålingsverktøy er ynskeleg
 • Godkjent matrikkelførerkurs er ynskeleg
 • Landmålarbrev eller kompetanse som kvalifiserer til landmålerbrev er ynskeleg
 • Erfaring frå kommunal forvaltning er ein fordel
 • Førarkort for personbil og bør disponera eigen bil

Personlege eigenskapar

 • Fagleg engasjert, sjølvstendig og liker ein hektisk arbeidskvardag
 • Opptatt av å levere tenester av høg kvalitet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God framstillingsevne munnleg og skriftleg og gode norskkunnskapar
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Ein utfordrande og givande jobb
 • Variert arbeid i eit positivt miljø
 • Tverrfaglig miljø og gode interkommunale nettverksgrupper
 • Løn etter kvalifikasjonar og etter kommunens regulativ
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid

 

Søk på stillinga her.

 

Adresse:Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, Norge

 

Kontaktinformasjon

Morten J Johansen
Kommunalsjef Landbruk og teknisk
 Telefon:97622524
E-post:[email protected]

 

«Vestlandsfjell og Austlandsklima» er den slåande kombinasjonen som gjer Vangsnaturen unik. Når vangsgjeldingen i tillegg er kjent for eit godt lynne er resultatet ei fjellbygd av sjeldant godt merkje lengst vest i Valdres. I Vang finn du mykje av Jotunheimen, delar av Skarveheimen, fiskevatn, stølar, skiterreng, jaktterreng og all den plassen du kan ynskje deg av eit villmarksområde. Du finn også jordbruk, turisme og gründerar i eit levande og inkluderande bygdesamfunn. Vang er sentralt på ein litt usentral måte, det er 250 kilometer til både Oslo og Bergen og noko lenger til Trondheim. Altså er du midt i smørauget sør i Noreg i ein kommune som har framtidstru og satsar på gode kommunale tenestar på alle område: Nemnast kan nyrenovert skule med fleirbrukshall og eit rikt kulturliv.

 

Vang kommune er opptatt av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vi gjer merksam på at søkarar kan få sitt namn gjort offentleg i søkarlista, sjølv om det er bedt om konfidensiell behandling. Du som søkar vil i tilfelle bli varsla på førehand om det.

 

Del stillingen

Selskap

Vang kommune i Valdres

Kategorier

Kontaktinfo

 • Morten J Johansen
 • Tittel: Kommunalsjef Landbruk og teknisk
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 976 22 524

Lokasjon

 • Vang I Valdres

Søknadsfrist

August 6, 2023