Kongsberg kommune Tekniske tjenester - Seksjon for samfunnsutvikling

 

Oppmålingsingeniør

 

Kort om stillingen

Kongsberg kommune har ledig 100% fast stilling som oppmålingsingeniør i seksjon samfunnsutvikling. Arbeidsoppgavene er knyttet til kommunens arbeid med oppretting og endring av eiendom. 

Stillingen er ledig fra 1. juni.  Nyutdannede oppfordres til å søke!

Vi tilbyr

Du blir en del av en seksjon med høy fagkompetanse og et godt arbeidsmiljø.  Seksjonen har ansvaret for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt. Vi er over 30 medarbeidere med stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Arbeidsoppgavene gir utfordringer og utviklingsmuligheter og du har god mulighet til å forme din egen arbeidshverdag.

God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter avtale.

Innhold i stillingen
• Utføre oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
• Utføre eiendomsregistrering (matrikkelføring)
• Utføre husplassering og andre landsmålingsoppgaver
• Veiledning knyttet til fagområdet
• Andre relevante oppgaver i seksjonen etter behov

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå, med spesialisering innenfor landmåling/eiendomsfag. Utdannelsen må kunne gi grunnlag for å få landmålerbrev. 
Nyutdannede oppfordres til å søke.

Langvarig relevant erfaring kan aksepteres uten at kravene til utdannelse er oppfylt. Det er da en forutsetning at du er villig til å gjennomføre videreutdanning som tilfredsstiller framtidige krav til å få landmålerbrev, hvis du ikke allerede fyller disse kravene.

Øvrige krav og ønsker: 

 • Du bør ha erfaring med bruk av landmålerutstyr, samt kunnskap om bruk av kartforvaltningsprogram.
 • Erfaring med oppmålingsarbeid, herunder gjennomføring av oppmålingsforretninger og erfaring med matrikkelføring, er en fordel.
 • Vi ønsker at du har interesse og engasjement for faget og er interessert i fagutvikling.
 • Du må kunne jobbe selvstendig, effektivt og strukturert, ha gode samarbeidsevner og evne til å formidle faglige temaer på en forståelig måte.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode norskkunnskaper er viktig, siden en vesentlig del av stillingen innebærer kontakt med kommunens innbyggere.
 • Stillingen innebærer arbeid i felt innenfor Kongsberg kommunes grenser. Søkere må derfor ha gyldig førerkort kl. B.

Personlig egnethet i stillingen vil bli vektlagt.

 
Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune med arbeidsted Kongsberg rådhus.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Tiltredelse etter avtale

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfrist utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelse vil bli vurdert i forhold til Offentliglova. Om det etter kommunens vurdering ikke foreligger særlig grunn, vil søker bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 20.05.2021

 

Tiltredelse: etter avtale

Arbeidssted: Kongsberg

 

Kontaktpersoner:

Gro Heidi Sommerstad

mob: +47 905 34 422

Kjersti Søli

mob: +47 932 10 361

 

Hjemmeside:

www.kongsberg.kommune.no

 

Kongsberg kommune Tekniske tjenester – Seksjon for samfunnsutvikling

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

———————————————————————————————————-

Kongsberg kommune Tekniske tjenester - Seksjon for samfunnsutvikling

 

Vil du være med å utvikle Kongsberg?

Arealplanlegger

 

Kort om stillingen

Vi ser etter en ny medarbeider som er motivert for å jobbe med by- og stedsutvikling i Kongsberg kommune i 100% stilling. Du må ønske å engasjere deg i et aktivt samarbeid med innbyggere og utbyggere.

Stillingen ligger under faggruppen arealplan i seksjon Samfunnsutvikling. Seksjonen består av over 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen har ansvaret for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt. Vi jobber tverrfaglig med å løse samfunnsoppgaver og bidrar til utvikling av kommunen gjennom åpne og gode prosesser. Arbeidsted er Rådhuset, som ligger i den historiske bydelen Vestsiden.

Vi tilbyr

Et tverrfaglig, kreativt og godt arbeidsmiljø med stor takhøyde.

Varierte arbeidsoppgaver med mange utfordringer og faglig utvikling.

Gode pensjonsordninger.

Lønn etter avtale.

Innhold i stillingen

Behandling av alle typer reguleringsplaner. Dette innebærer langsiktig planleggingsarbeid hvor det samtidig stilles krav til fremdrift, leveranse og resultater på kort sikt.

Dialog med eksterne aktører som innbyggere, konsulenter og regionale myndigheter.

Utarbeidelse av saksfremlegg til politisk behandling.

Andre oppgaver innenfor plansaker og prosjekter.

Bidra i faggruppe for plansaker

Krav og ønsker til deg

 • Du er samfunnsengasjert med god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og ha gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet for stillingen, engasjement og ønske om å bidra til utvikling av kommunen og planfaget vektlegges særskilt

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Masterutdanning som arealplanlegger eller lignende utdannelse. Erfaring fra kommunal forvaltning er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke. For søkere med lang og relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes.

Søknad

Vi ber om at du søker elektronisk. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 27.05.2021

 

Kontaktpersoner:

Margrete Vaskinn

tlf: +47 988 50 755

Rune Fredriksen

tlf: 938 45 643

 

 

Kongsberg kommune Tekniske tjenester – Seksjon for samfunnsutvikling

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Del stillingen

Selskap

Kongsberg kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Kongsberg

Søknadsfrist

Mai 27, 2021