Oppmålingsingeniør, kart og arealplan (søknadsfrist 09.02)

 

 

Oppmålings – ingeniør ved seksjon for kart og arealplan 

 

Vil du jobbe med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø? Vil du være med på å videreutvikle Mo i Rana som regionsenter og Norges grønne industrihovedstad?

Avdeling for areal og miljø har ansvar for overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning, miljøsaker, landbruk, vilt og utmarksforvaltning. Avdelingen har ca.30 stillinger.

Seksjon for kart og arealplan utfører oppgaver innenfor landmåling, matrikkel, kartforvaltning, arealplanlegging mm. Seksjonen har 15 ansatte.

Seksjon for kart og arealplan har ledig 100 % fast stilling som oppmålingsingeniør.

Arbeidsoppgaver:

• Oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
• Andre landmålings- og kartoppgaver
• Informasjon og veiledning til publikum

Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner:

• Relevant utdanning fra universitet/høgskole. Annen relevant utdanning kan komme i betraktning
• Erfaring fra denne type arbeidsoppgaver. Annen relevant erfaring kan komme i betraktning
• Kjennskap til matrikkelloven, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
• Vilje til å tilegne seg ny kunnskap som stillingen måtte kreve
• Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Førerkort for personbil

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Avdeling for areal og miljø kan tilby

• Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
• Gode muligheter for faglig utvikling
• Moderne dataverktøy
• Trivelig arbeidsmiljø
• Fleksitidsordning

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.

Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til seksjonsleder for kart og arealplan Inger Blikra, telefon 75 14 52 52, eller epost [email protected], eller avdelingssjef Trude Fridtjofsen telefon 75 14 52 22, eller epost [email protected].

 

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

 

Søknadsfrist:  9. februar 2020

 

Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag

 

Hjemmeside:
http://www.rana.kommune.no/Sider/siden.aspx

Rana kommune

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.
Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse.
Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø.
Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

Del stillingen

Selskap

Rana kommune

Kontaktinfo

  • Inger Blikra
  • Tittel: Seksjonsleder for kart og arealplan
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon 75 14 52 52
  • Trude Fridtjofsen
  • Tittel: Avdelingssjef
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon 75 14 52 22

Lokasjon

  • Mo I Rana

Søknadsfrist

Februar 9, 2020