HeimKultur 2019 - 2021 - HEIM KOMMUNE

Heim kommune ligger langs Trøndelags kyst og venter på deg med sin storslåtte natur og trivelige miljø. Kommunen har flotte muligheter for allsidige turgleder som jakt, fiske, rekreasjon og opplevelser. Kommunen har ca. 6000 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud. Både offentlig og privat servicetilbud er godt utbygd, med videregående skole, handel og hotell. Fritidstilbudene er mangfoldige, og kulturlivet blomstrer.
Sammen griper vi mulighetene

 

Oppmålingsingeniør/landmåler – 2. gangs utlysning

 

Kort om stillingen

Vi har ledig 100 % fast stilling som oppmålingsingeniør/landmåler ved Teknisk, landbruk, miljø.

Beskrivelse av arbeidssted

Teknisk, landbruk, miljø er en enhet med ca. 100 ansatte, og ivaretar ansvaret for plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljøforvaltning, samt forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygg- og anleggsmasse.Drift av kommunale vannverk, veinett og avløpsanlegg sorterer også under enheten. Enheten har ansvar for brann- og redningsvesenet. Det er fokus på tverrfaglig samarbeid, slik at innbyggerne i Heim skal være sikret tjenester av høy kvalitet.

Oppmålingsingeniør/landmåler ligger i Forvaltningsavdelingen under enhet for Teknisk landbruk miljø (TLM). Utlyste stilling er en av to oppmålingsstillinger ved avdelingen. Oppmålingsingeniørene jobber tett sammen med øvrige fagfelt ved enheten: byggesak, naturforvaltning, miljø, landbruk, kommunalteknikk, bygg og eiendom. Det er også et tett samarbeid med kommunens planstab.
Arbeidet består i hovedsak av eiendomsmåling og annet arbeid etter matrikkelloven, og du må forvente mye kontakt med innbyggere og profesjonelle aktører. Heim kommune har i forbindelse med kommunesammenslåing i 2020 lagt stor vekt på utvikling av sine GIS-systemer, og alt oppmålingsutstyr er byttet ut i 2020 til topp moderne utstyr fra Leica.

Stillingsbeskrivelse

• Gjennomføre oppmålingsforretninger i henhold til matrikkelloven
• Utføre eiendomsregistrering (matrikkelføring)
• Saksbehandling etter matrikkelloven og kundekontakt i egne saker
• Veilede eksterne og interne i matrikkelloven
• Matrikkelforbedring/kvalitetsheving
• Andre oppgaver knyttet til enhetens ansvarsområde kan også bli aktuelt
• Drift, vedlikehold og utvikling av kommunens GIS-løsninger

Vi søker

  • Oppmålingsingeniør/landmåler med relevant erfaring innenfor landmåling, eiendomsetablering, tingrett og matrikkellære.
  • Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Kvalifikasjoner

– Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå, med spesialisering innenfor landmåling/eiendomsfag
– Annen utdannelse kan aksepteres hvis du på bakgrunn av praksis er kvalifisert for landmålerbrev
– Kompetanse som kvalifiserer til landmålerbrev, er ønskelig
– Gode IKT kunnskaper og god forståelse av systemer innen GIS og oppmåling
– Du må enten være godkjent matrikkelfører eller være villig til å gjennomføre nødvendig kurs for å bli det
– Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig
– Førerkort klasse B
– Personlig skikkethet vil bli vektlagt

Søkere med manglende fagsammensetning kan bli vurdert dersom søker er villig til å starte tilleggs– eller videreutdanning som tilfredsstiller krav til å få landmålerbrev (120 studiepoeng juridiske, matrikulære og geomatikkfaglige emner) innen 1 år, og forplikter seg til å være ferdig utdannet innen 2 år. Det vil bli mulighet for lønn under utdanning.

Personlige egenskaper

– Serviceinnstilt
– Selvstendig og strukturert
– Fleksibel
– Ansvarlig, nysgjerrig og engasjert
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
– Godt humør

Vi tilbyr

– Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
– Fremtidsrettet arbeidsgiver
– Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
– Bedriftshelsetjeneste
– Fleksitidsordning

Tilsettingsvilkår

Lønn etter avtale.
Normal arbeidstid er fra kl. 07.30 – 15.30.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.heim.kommune.no/jobb-hos-oss. Det er viktig at du fyller inn alle opplysninger det bes om i søknadsskjemaet.
Iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist 28.06.21

 

Vår ref21/01228-MABELS
Merk søknad21/01228-MABELS

Fakta

Selskap Heim kommune
Stilling Ingeniør
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Teknisk, landbruk, miljø

 

Kontakter

Magne Jøran Belsvik, Enhetsleder
[email protected]
Mobil  413 33 353  Arbeid  413 33 353

John Aune, Oppmålingsingeniør
[email protected]
Mobil  950 40 858  Arbeid  950 40 858

 

Del stillingen

Selskap

Heim kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Milly Bente Nørsett
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 913 41 202

Lokasjon

  • Kyrksæterøra

Søknadsfrist

Mai 3, 2021