Oppmålingsingeniør (søknadsfrist 09.02)

 

Rendalen kommune ligger i Hedmark fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har
omlag 1 800 innbyggere og er den største kommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.

 

Oppmålingsingeniør, 100% vikariat

 

Kort om stillingen

Det er for perioden 30.3.2020 – 31.3.2021 ledig 100% vikariat som oppmålingsingeniør på Plan Næring Drift

Om enheten

Stillingen inngår i virksomheten plan/næring/drift som har ansvaret for arealplanlegging, oppmåling, byggesaksbehandling, jord-, skog-, miljø- og utmarksforvaltning, samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av all kommunal infrastruktur. Virksomheten har ca. 24 årsverk. Ditt daglige kollegium er 7 andre saksbehandlere og ledere. Disse utgjør et kreativt og godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. I tillegg til øvrige kommunalt ansatte, er vi samlokalisert med en flere private aktører på kommunehuset. Aktivitetsnivået innen virksomheten er høyt og kjennetegnes av at saksbehandlerne også driver egne utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Oppmålingsingeniøren går ut i barselpermisjon og PND søker derfor medarbeider til å ta hånd om enhetens oppmålingsoppgaver. Hovedoppgavene vil i vintersesongen hovedsakelig være knyttet til delingsbehandling, saksbehandling etter matrikkellova og matrikkelføring, samt oppmåling i barmarksperioden. Som en del av dette vil man være involvert i kommunens forvaltning av kart og geodata, samt at andre relevante oppgaver og prosjekter innen PND for øvrig vil være aktuelle. Fagområdet er brukerfinansiert. GISLINE benyttes i det daglige og drift av kartbaser/programvare gjøres i samarbeid med de andre Nord-Østerdalskommunene og Statens Kartverk.

Fokusområder innen fagfeltet

– Tett samspill med plan og byggesak, næring og teknisk drift.
– Samarbeid med de andre Nord-Østerdalskommunene
– Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling av lokale geodata i samarbeid med Kartverket/Geovekst.

Krav til kvalifikasjoner

– Det er ønskelig med høyere utdanning, erfaring med matrikkelføring og saksbehandling etter Matrikkellova og Plan- og bygningsloven og eventuelt oppmåling.
– Løsningsfokusert innstilling, fleksibilitet og gode samarbeidsevner – personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.
– God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Vi tilbyr

– En spennende jobb i et aktivt og ungdommelig arbeidsmiljø
– Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsvilkår

Søknad sendes

Rendalen kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen “Søk på stilling”. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende avtaler.

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige jf. § 25 i offentlighetsloven.

 

Søknadsfrist  09.02.2020

 

Vår ref304
Merk søknad

Fakta

Selskap Rendalen kommune
Stilling Konsulent
Stillingstype Vikar
Lokasjon Plan/Næring og drift

 

Kontakter

Ola Løken, Virksomhetsleder
[email protected]
Mobil  901 18 725  Arbeid  901 18 725

Del stillingen

Selskap

Rendalen kommune

Kontaktinfo

  • Ola Løken
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 901 18 725 Arbeid 901 18 725

Lokasjon

  • Rendalen

Søknadsfrist

Februar 9, 2020