*Pedagogisk leder barnehage *Barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent (søknadsfrist 18.06)

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.

Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger samt unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!

 

PEDAGOGISK LEDER / BARNEHAGELÆRER

 

Fast stilling ledig fra 1.august, søknadsfrist 18.juni 2020

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.

Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger samt unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!

Leka kommune lyser ut 100% fast stilling som pedagogisk leder i Leka barnehage fra 1.august 2020.

Arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

DU har ansvaret for å lede avdelingen, dette i henhold til Rammeplan for barnehager og Lov om barnehager
DU har ansvar for positiv «energi» på avdelingen
DU og dine medarbeidere skal sammen sørge for et godt arbeidsmiljø
DU har humor
DU legger til rette for aktiviteter ut fra barnas alder og modning
DU er den som tar avgjørelser på avdelinga
DU har ansvaret for planlegging og dokumentasjonsarbeid
DU leder og veileder personalet på avdelinga
DU får med deg personalet, og sammen jobber dere for å nå barnehagens hovedmål: Trivsel, trygghet og gode opplevelser
DU deltar på kurs og møter som arbeidsgiver pålegger deg
DU har god kommunikasjonsevne og norskferdigheter
DU er fleksibel og løsningsorientert
DU jobber strukturert og har evnen til å jobbe systematisk
Du samarbeider godt med andre og er selvstendig.
DU behersker relevant dataverktøy
DU har nært og godt foreldresamarbeid gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler
DU har deltatt på Språkløyper
DU er bevisst voksenrollen og ser at den er en viktig faktor for god kvalitet

Utdanning

  • Barnehagelærer

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som fyller kravene til utdanning.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Lønn i henhold til gjeldene tariffavtale.

 

Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem, 99 69 75 36

 

Søknadsfrist: 18.juni 2020

 

Søknad sendes til: [email protected]

 

—————————————————————————————————————————-

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER / BARNEHAGEASSISTENT

Faste stillinger; totalt 230 % stillingshjemmel ledig fra 1.august, søknadsfrist 18.juni 2020
Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.

Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger samt unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!

Leka kommune lyser ut 230% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent i Leka barnehage, fra 1.august 2020.

Arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og egenskaper:

DU har sammen med de andre på avdelingen ansvar for å delta på planlegging og med dokumentasjonsarbeid
DU skal sammen med dine medarbeidere jobbe for et godt arbeidsmiljø
DU har humor
DU gjennomfører aktiviteter etter barnas alder og modning
DU aktiviserer barna i tråd med måneds- og rammeplan
DU arbeider for å nå barnehagens hovedmål: Trivsel, trygghet og gode opplevelser
DU deltar på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger deg
DU har god kommunikasjonsevne og norskferdighet
DU er fleksibel og løsningsorientert
DU tar kontakt med foreldre og har fokus på godt foreldresamarbeid
DU viser omsorg
DU kan samarbeide og arbeide selvstendig
DU mestrer varierte oppgaver
DU behersker relevant dataverktøy
DU har kjennskap til Språkløyper
DU er bevisst voksenrollen i forhold til god kvalitet

Utdanning:

  • Barne- og ungdomsarbeider/eventuell annen pedagogisk utdanning som gjelder for barn i førskolealder.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

 

Spørsmål kan rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536

 

Søknadsfrist:18.juni 2020

 

Søknad sendes: [email protected]

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Leka

Søknadsfrist

Juni 18, 2020