Pedagogisk leder (søknadsfrist 22.01)

 

 

Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5900 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss?

Sjekk ut www.vds.no

 

Pedagogisk leder

 

I Vadsø kommunes barnehager er ledige midertidige og faste stillinger som pedagogiske leder i 100% stilling. Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse.

Nærmere opplysninger

Vi har 6 kommunale barnehager i Vadsø kommune:

 • Lomakka barnehage
 • Maurtua barnehage
 • Stubben barnehage
 • Glimmerstua kulTURbarnehage
 • Ruija naTURbarnehage
 • Vestre Jakobselv barnehage

Arbeidsoppgaver

Pedagogisk leder skal jobbe i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder: Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen, Vadsøbarnehagenes profil, samt vedtak og bestemmelser som har betydning for barnehagens drift. Pedagogisk leder har ansvar for å lede sin base/gruppe, men er samtidig en del av barnehagens ledelse og må betrakte barnehagen som en helhet og ha medansvar for endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen som pedagogisk virksomhet.

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning som barnehagelærer, eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Utdanning tatt i land utenfor EU/EØS krever generell godkjenning fra NOKUT. I tillegg til godkjenning fra NOKUT må søker ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.

Søkere med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må i tillegg dokumentere norskferdigheter ved å enten ha:

– gjennomført og bestått opplæring i norsk påvideregående skole,
– bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene,
– bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter,
– bestått test i norsk – Høyere nivå(Bergenstesten), eller ha
– avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på delprøvene i skriftlig framstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Av personlig egenskaper ønsker vi medarbeidere:

– med gode lederegenskaper og samarbeidsevner
– som er tydelig og motiverende
– med vilje til å stå på
– som er positiv til å arbeide med barn med ulike utfordringer og barn fra andre land/kulturer
– som er positiv til utfordringer/endringer
– som er fleksibel og selvstendig

Vi tilbyr

– Dekning av flytteutgifter i hht reglement
– God pensjonsordning og forsikringsordning

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i hht tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Politiattest vil bli påkrevd i forbindelse med tilsetting, jf Barnehageloven §19, samt helseattest, jf Tuberkuloseforskriften.

Søknad sendes

I søknaden oppgis min. to referanser. Søknad sendes via Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp påden offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

 

Søknadsfrist  22.01.20

 

Vår ref1608
Merk søknad

Fakta

Selskap Vadsø kommune
Stilling Pedagogisk leder
Stillingstype Fast på dagtid
Lokasjon Kommunale barnehager

 

Kontakter

Thor Emil Aronsen, enhetsleder
[email protected]
Mobil 458 60 688  Arbeid 78 94 24 80

Nan-Helen Mikalsen, enhetsleder
[email protected]
Mobil 938 64 978  Arbeid 78 94 26 90

Del stillingen

Selskap

Vadsø kommune

Kontaktinfo

 • Se kontaktinformasjon i utlysing.
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Vadsø

Søknadsfrist

Januar 22, 2020