Pedagogisk psykologisk rådgiver 100% fast (søknadsfrist 01.11)

 

Fredrikstad, Norway – Attractions, things to do, hotels

 

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

 

Pedagogisk psykologisk rådgiver 100% fast

 

Beskrivelse
Pedagogisk psykologisk rådgiver

Ved Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Fredrikstad kommune er det fra 1. januar 2021 ledig en 100 % fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver.

Hovedoppgaver

 • Bistå skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • Utredning og vurdering av barn i skolealder
 • Veiledning til skoler om tilrettelegging av opplæringen
 • Delta i kommunens tverrfaglige samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Universitets- og høyskoleutdanning av høyere grad (embetseksamen, master eller hovedfag i spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller pedagogisk psykologisk rådgivning)
 • Utrednings- og veiledningskompetanse
 • Det er ønskelig med kompetanse bl.a. innen ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og ulike lærevansker
 • Erfaring fra PPT og fra grunnskolen vil gis særskilt vekt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Arbeide selvstendig og i team
 • Holde kurs og veiledningssamlinger
 • Systematisk og strukturert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Fleksibel og løsningsfokusert
 • Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt
 • Den som blir ansatt må kunne disponere bil

Vi kan tilby

 • Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå og gode muligheter for faglig utvikling
 • Stimulerende arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • Lokaler sentralt i Fredrikstad
 • Gode pensjonsordninger

Lønnsopplysninger

 • Stillingen lønnes som pedagogisk psykologisk rådgiver kode 8555.
 • Arbeidstakere i Fredrikstad kommune tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemskap i KLP. Prøvetid er 6 måneder.

Søknad sendes

Seksjon for utdanning og oppvekst benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Spørsmål om innlogging rettes til Benedikte Sanna eller Elisabeth Barstad på tlf 69305530
epost: [email protected] eller [email protected]

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

 

Søknadsfrist 01.11.20

 

Vår ref8202
Merk søknad

Fakta

Selskap Fredrikstad kommune
Stilling Ped.psyk.rådgiver
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

 

Kontakter

Guro Tendal, virksomhetsleder PPT
[email protected]
Mobil  905 04 357  Arbeid  69 30 55 62

Del stillingen

Selskap

Fredrikstad kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Fredrikstad

Søknadsfrist

November 1, 2020