Personalrådgiver HMS og organisasjonsutvikling (søknadsfrist 26.08)

 

Personalrådgiver HMS og organisasjonsutvikling

 

Personal og organisasjon, Melhus kommune

Stillingen inngår i Personal og organisasjon som har 6 medarbeidere, og er en del av stabsfunksjonene i Melhus kommunes sentraladministrasjon. En viktig del av arbeidet er på overordnet nivå med fokus på HMS som ett av flere prioriterte innsatsområder i kommunens arbeidsgiverstrategi. Du som blir ansatt skal også være utviklingspartner for HMS-utvalgene i enheter og avdelinger, hvor medarbeiderdrevet innovasjon er sentralt. Videre vil lederstøtte og oppfølging knyttet til enkeltsaker ha prioritet. Tiltredelse 1. januar 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid i Melhus kommune, herunder forebyggende og helsefremmende nærværsarbeid, samt sykefraværsoppfølging og oppfølging av IA-avtalen på overordnet nivå
 • Utviklingspartner for HMS-utvalgene i enheter og avdelinger og overordnet ansvar for medarbeiderskapsutvikling
 • Analyse av personaldata
 • Systemansvarlig for KF-Medarbeiderundersøkelse/10-faktor og KS-Læring, herunder kompetanseutvikling på områdene
 • Mangfold, inkludering og likestilling
 • Lederstøtte
 • Sentral koordinator og samarbeidspartner i forhold til hovedverneombud, NAV og bedriftshelsetjenesten
 • Sekretariatsfunksjon for arbeidsmiljøutvalget, AKAN-utvalget og HMS-utvalg sentraladministrasjonen
 • Konflikthåndtering
 • Andre aktuelle oppgaver innenfor personal- og organisasjonsområdet Det vil som følge av endrede krav og behov kunne bli endringer av hovedoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis innenfor HMS- og/eller HR-området, på bachelor- eller masternivå, gjerne med noe arbeidsrettslig innretning
 • Relevant arbeidserfaring, gjerne med organisasjonsutvikling fra offentlig sektor
 • Meget gode samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter
 • God digital kompetanse, med interesse for bruk av digitale løsninger
 • Kjennskap til og god forståelse for det å arbeide i en politisk styrt organisasjon
 • Vil arbeide i tråd med kommunens verdier – dialog, deltakelse og delegering – og arbeidsgiverstrategi
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert, har høy arbeidskapasitet og leverer til rett tid
 • God vurderingsevne og opptrer profesjonelt
 • Arbeider selvstendig og er samtidig en god samarbeidspartner
 • Inkluderende, initiativrik og utviklingsorientert
 • Utviser handlekraft og imøtekommenhet med høy grad av integritet
 • Fanger opp det som rører seg internt og eksternt innen fagområdene og deler sin kompetanse med andre
 • Evner å ta et helhetsperspektiv, kan prioritere og dra sammen komplekse saksfelt
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og utviser fleksibilitet og omstillingsevne

Vi tilbyr

 • En spennende, krevende og interessant stilling
 • En dynamisk organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag og kompetente medarbeidere
 • Gode pensjonsbetingelser og lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstidsordning

 

Søknadsfrist: 26.08.2020

 

Arbeidsgiver: Melhus kommune
Stillingstittel: Personalrådgiver HMS og organisasjonsutvikling
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4264923979
Stillinger: 1

Arbeidssted Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

 

Kontaktinformasjon

Jon Tore Dokken, Personalsjef
917 88 879

 

Med ca. 16.700 innbyggere er Melhus den sjette største kommunen i Trøndelag, og vi opplever stadig befolkningsvekst. Vår sentrale beliggenhet, våre gode kommunikasjonsforbindelser og umiddelbare nærheten til Trondheim gjør oss til en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken, hvor det legges til rette for vekst og utvikling. Næringslivet preges av landbruk, handelsvirksomhet samt offentlig og privat tjenesteyting. Viktig infrastruktur som jernbane og E6 går tvers gjennom kommunen.

Melhus kommune er en viktig samfunnsaktør med mange og varierte oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon og forvaltning. Vi er en IA-bedrift, og titulerer oss selv som både modig og mangfoldig. Våre medarbeidere skal representere hele Norges befolkning, og vi ønsker oss ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn.

 

 

Del stillingen

Selskap

Melhus kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Melhus

Søknadsfrist

August 26, 2020