Konsulent

Plan, byggesak og geodata
Fast
Webcruiter-ID: 4359690793
Ålesund
 
Søknadsfrist: 24.03.2021
 
 
 

Rådgivar, jurist og Seniorrådgivar, jurist

Rådgivar, jurist og Seniorrådivar,jurist – Plan, byggesak og geodata
Fast
Webcruiter-ID: 4357963943
Ålesund
 
Søknadsfrist: 28.03.2021 
 
 

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

 

Del stillingen

Selskap

Ålesund kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Edvard Anders Devold
  • Tittel: Verksemdsleiar
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 913 40 477

Lokasjon

  • Ålesund

Søknadsfrist

Mars 28, 2021