Pleie- og omsorgskonsulent / rådgiver (søknadsfrist 26.02)

 

Stillingsbilde Skjervøy

Skjervøy kommune: Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord.

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer? Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

Pleie- og omsorgskonsulent/rådgiver

 

 

Vil du være i lag med oss?

 

Helsesektoren er i stadig utvikling og Skjervøy kommune har ledig en nyopprettet spennende og utfordrende stilling som pleie- og omsorgskonsulent/rådgiver for å bidra til utviklingen.  Stillingen skal inngå i administrasjonsteamet til helse- og omsorgssjefen, med arbeidssted ved helse og omsorgsektoren på rådhuset.

Stillingen er fast i 100% og er ledig fra 01. juni 2020.

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

 • Arbeid med planleggings- og utviklingsarbeid innenfor helse og omsorg, eksempelvis kommunedelplan for helse og omsorg og reformen «leve hele livet».

 • Bistå ledelsen i en helhetlig personalforvaltning, det være seg bemanningsplanlegging og turnusarbeid.

 • Ansvarlig saksbehandler for ansettelsesprosesser, herunder også forlengelser av ansettelsesforhold.

 • Rådgiving til virksomhetsledere og avdelingsledere innenfor personaladministrative saker.

 • Saksbehandling innenfor pleie og omsorg av søknader om støttekontakter og omsorgslønn.

 • Kontakt ut mot virksomhetene og avdelingene.

 • Andre oppgaver som måtte komme til.

 

 Kvalifikasjoner:

Helsefaglig utdanning på høyere nivå, minimum 3 år. Minimum 3 års erfaring innen et eller flere områder; ledelse, utviklingsarbeid, økonomi og personalforvaltning. Gjerne med formell kompetanse innenfor disse feltene. Gode digitale ferdigheter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

 • Være løsningsorientert

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad.

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

   

  Litt om etaten:

  Skjervøy kommune har et godt og allsidig helsetilbud til våre innbyggere. Vi har flere spennende planer på gang med utbygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser, reformen «leve hele livet», helhetskultur og fokus på at enkeltmennesker skal kunne bo i hjemmet sitt lengst mulig.

  Helse- og omsorgsetaten består av 3 større virksomheter (sykestue og Skarven sykehjem, hjemmetjenesten, TU – tjenesten) og 5 avdelinger (legekontoret, Ergo og fysioterapi, rus og psykisk helsetjeneste, helsestasjon, barneverntjenesten).

   

  Lønn i henhold til gjeldende tariff.

  Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

   

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av helse- og omsorgssjef Tommy Hansen tlf. 77 77 55 50 e-post. [email protected] 

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden.

 

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 26.02.2020

Del stillingen

Selskap

Skjervøy kommune

Lenke til firma

Kontaktinfo

 • Tommy Hansen
 • Tittel: helse- og omsorgssjef
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: tlf. 77 77 55 50

Lokasjon

 • Skjervøy

Søknadsfrist

Februar 26, 2020