Gjøvik kommune PPT

 

PP- rådgiver x 2 i 100 % fast stilling

 

Beskrivelse av arbeidsstedet

PP-tjenesten og logopedtjenesten har til sammen 14,4 stillinger fordelt på ulike faggrupper. PP-tjenesten inngår i Barn-og Familie (PP-tjenesten, Helsestasjonen, Tverrfaglig familieteam, Ung i Gjøvik m/ helsestasjon for ungdom), som er en del av sektor Oppvekst.

Arbeidsoppgaver

Alle ansatte i PPT samarbeider med barnehager og skoler og med andre instanser slik at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak.
Tidlig innsats er sentralt.
Arbeid vil i hovedsak rettes mot grunnskolen og barna der.
En systemisk forståelse ligger til grunn for arbeidet.
Tverrfaglig samarbeid er sentralt.
Sørge for nødvendig kartlegging som grunnlag for veiledning og sakkyndighetsarbeid.
Være sakkyndig instans der opplæringsloven krever det.
Gi veiledning til foreldre og barn.
Gi veiledning til ansatte i barnehage og skole.
Bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i samarbeid med skole- og barnehage.
PP-ansatte skal bidra til å skape et godt samarbeidsklima.

Kvalifikasjoner

PP-rådgiver med utdanning som spesialpedagog/tilpasset opplæring (masternivå), psykolog eller annen relevant utdanning og erfaring.

Gode kunnskaper om og helst erfaring fra arbeid med barn i grunnskolen.
Erfaring og kompetanse i veiledning vektlegges: Erfaring fra PP-tjenesten eller annen veiledning/rådgivningstjeneste.
Vilje og evne til å initiere/være pådriver i systemrettet arbeid mot barnehager og skoler
Krav om godkjent politiattest.
Egen bil må kunne benyttes i tjenesten.

Vi kan tilby

Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
Fokus på faglighet og at vår samlede kompetanse skal være i stadig utvikling.
Godt arbeidemiljø-
Gode faglige utviklingsmuligheter.
Gjøvik kommune legger til rette for spesialisering om det er ønskelig.
Unntatt offentlighet må begrunnes
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad

  • Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
  • Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig avkjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Fylke: Innlandet
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 12.05.2020

 

Tiltredelse: 01.08.2020

Arbeidssted: PP-tjenesten og logopedtjenesten i Gjøvik

 

Kontaktpersoner:

Karin Ugland mob: +47 97539149

 

Hjemmeside:
https://www.gjovik.kommune.no/

 

Gjøvik kommune PPT

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen «Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling». Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

 

Del stillingen

Selskap

Gjøvik kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Karin Ugland
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 975 39 149

Lokasjon

  • Gjøvik

Søknadsfrist

Februar 4, 2024