PP-rådgiver / Spesialpedagog (søknadsfrist 13.05)

Rauma kommune har ledig 100 % fast stilling som

PP-rådgiver/Spesialpedagog i PP-tjenesten

 

Rauma kommune har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk- psykologisk rådgiver i PP-tjenesten fra 01.08.20/15.08.20.

Vi ser etter deg som er engasjert og opptatt av barn og unges utvikling og læring. Ønsker du å være del av et inspirerende og utviklende fagmiljø med muligheter til å samarbeide med skoler og barnehager om barn og unges opplæringssituasjon? Da er du muligens vår nye kollega.

PP-tjenesten er organisert til tjenesteområdet skole og er en del av stab/støttefunksjonen til Skolesjefen. PPT skal utføre lovpålagte tjenester til kommunens 6 grunnskoler, 10 barnehager, voksenopplæring og en videregående skole. Tjenesten holder til på Rådhuset på Åndalsnes.
I PP-tjenesten er det 4 ansatte. PP-tjenesten er i endring, og vi samarbeider tett med skoler og barnehager slik at tilbudet til barn og unge er kvalitativt godt. Vi arbeider for at så mange som mulig i målgruppen får hjelp i form av tidlig innsats og tilpasset tilbud. Vi jobber målrettet og langsiktig innenfor kunnskapsbaserte innsatsområder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene i stillingen vil omfatte i hovedsak 50 % for grunnskoleområdet og 50 % videregående skole.

• støtte skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling
• veiledning og rådgivning til ansatte i grunnskole og videregående skole
• sakkyndighetsarbeid og utredningsarbeid
• delta i utviklingsarbeid internt i tjenesten og i samarbeid med skoler
• tverrfaglig samarbeid

Utdanning og erfaring
Vi søker en medarbeider som

• har utdanning på fortrinnsvis mastergrads- eller hovedfagsnivå innenfor spesialpedagogikk, pedagogikk eller lignende
• har erfaring fra skole/og eller PPT
• test og utredningskompetanse
• har erfaring, kompetanse og interesse for systemrettet arbeid
• god veiledningskompetanse
• godkjent politiattest
• god muntlig og skriftlig kommunikasjon

Vi ser etter deg som

• er en medarbeider som er samarbeids- og serviceorientert med tydelig kommunikasjonsform
• er fleksibel, nytenkende og løsningsorientert
• har en strukturert arbeidsform med krav til kvalitet og resultat
• er i stand til å takle høyt arbeidspress og har stor arbeidskapasitet
• kan arbeide selvstendig
• er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
• er personlig egnet til jobben
• disponerer egen bil

Vi tilbyr

• lønn etter avtale
• hyggelige kolleger i et inkluderende, godt og stabilt arbeidsmiljø
• et utviklingsorientert arbeidsmiljø
• 100 % fast stilling
• God pensjons- og forsikringsordning
• Bedriftshelsetjeneste

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagleder Lise Brandli på tlf. 71166433/ 95083197 eller til Skolesjef Aina Øyen Henden på tlf. 71166445/ 48891938

 

Søknad sendes:

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, tlf 7116 6544 (9-11.30 ma-to), evt pr mail [email protected]. Vi får ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, samt at for ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Referansenr:  2020 2910 (230420)

Fylke: Møre og Romsdal
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist:  13.05.2020

 

Tiltredelse: 01.08.2020

 

Kontaktpersoner:

Lise Brandli, fagleder PPT

tlf:  71 16 64 33  mob:  950 83 197

Aina Øyen Henden, skolesjef 

tlf: 71 16 64 45  mob: 488 91 938

 

Hjemmeside:
www.rauma.kommune.no
Adresse: Rådhuset, Vollan 8a 6300 Åndalsnes

 

Rauma kommune

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!
Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn.
Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Vi ønsker oss kollegaer som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende.
Rauma kommunes vel 750 medarbeidere utfører tilsammen vel 580 årsverk. Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Våre dyktige kollegaer arbeider på mange ulike arbeidssteder, har forskjellige yrker og kompetanse, med et felles ansvar for å bidra aktivt til å gi gode tjenester til innbyggerne våre.

Del stillingen

Selskap

Rauma kommune

Kontaktinfo

  • Lise Brandli
  • Tittel: Fagleder PPT
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: 71 16 64 33 mob: 950 83 197
  • Aina Øyen Henden
  • Tittel: Skolesjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: 71 16 64 45 mob: 488 91 938

Lokasjon

  • Åndalsnes

Søknadsfrist

Mai 13, 2020