Ønsker du å jobbe i PP-tjenesten?

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune.  

Indre Namdal PPT har følgende stilling ledig:

  • 50% fast stilling som logoped.

Stillingen kan ses i sammenheng med de to utlyste stillinger som pedagogisk psykologisk rådgivere, én 50% fast og én 50% vikariat.
Gå til annonsen for disse stillingene.

Søknadsfrist: 25 april 2021.

Søk stilling

 

Ønsker du å jobbe i PP-tjenesten?

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune.  

Indre Namdal PPT har følgende stillinger ledige:

  • 50% fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver.
  • 50% midlertidig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver ut 2022, med mulighet til forlengelse.

Stillingene kan ses i sammenheng med den utlyste stillingen som logoped, 50%  fast stilling.
Gå til annonsen for de stillingen.

Søknadsfrist: 25. april 2021.

Søk stilling

 

 

Del stillingen

Selskap

Grong kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Grong

Søknadsfrist

April 25, 2021