Prosjektansvarlig

 
 
​Vi søker etter en prosjektansvarlig som skal ha ansvaret for våre investeringsprosjekter.

Om arbeidsgiver

Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF har som formål å eie, forvalt, drifte og utvikle Øvre Eiker kommunes eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper. Foretaket skal sørge for at kommunen har hensiktsmessige eiendommer til disposisjon for sine tjenestetilbud. Videre skal foretaket ivareta kommunens byggherrefunksjon og være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.
 
Vi ser etter deg som vil være med å utvikle og skape funksjonelle, bærekraftige og samfunnsnyttige bygg i et helhetlig tjeneste-, by- og tettstedsutviklingsperspektiv. 
Prosjektansvarlig får ansvaret for å ivareta byggherrerollen i foretakets utbyggingsprosjekter. Ditt ansvar er å sike at prosjektet planlegges, organiseres og gjennomføres i tråd med gjeldende rammer og forutsetninger. 
 
Som prosjektansvarlig får du et medansvar for å videreutvikle foretaket som en profesjonell eiendomsaktør. Du vil samarbeide tverrfaglig med andre ansatte i Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF og i Øvre Eiker kommune. 
Stillingen rapporterer til daglig leder. 

 

Arbeidsoppgaver

• Være selskapets representant i byggeprosjekter
• Lede byggeprosjekter og styre disse med fast grep gjennom god planlegging, organisering og gjennomføring 
• Kvalitetssikre vurderinger i tidligfase/konseptfase, samt besørge sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftige  løsninger
• Bidra til å videreutvikle god samhandling med kommunens basisorganisasjon 
• Bidra til prosessforbedringer og bruk av nye, fremtidsrettede digitale verktøy
• Ansvarlig for saksbehandling herunder anbuds- og anskaffelsesprosesser

 

Ønskede kvalifikasjoner

• Høyere utdanning
• Erfaring med prosjektledelse, økonomioppfølging og rapportering
• Erfaring med utarbeidelse av konkurransegrunnlag, anskaffelsesregler og innkjøp
• God bygg-teknisk kompetanse og erfaring fra større offentlige byggeprosjekt i en byggherrefunksjon
• God teknisk og økonomisk forståelse
• Erfaring og innsikt i utvikling av bærekraftige bygninger.

 

Personlige egenskaper

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
• Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og strukturert 
• God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne 
• Positiv, utadvendt, omgjengelig og serviceinnstilt
• Initiativrik og utviklingsorientert
• Høy gjennomføringsevne 
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen

 

Vi tilbyr

• Spennende og utfordrende stilling med interessante arbeidsoppgaver 
• Faglig og personlig utvikling 
• Fleksibilitet i arbeidssituasjonen og stor grad av selvstendighet i arbeidsutførelse 
• Gode pensjons- og forsikringsordninger 
• Lønn etter avtale
 
Vi ser etter deg som har relevant erfaring fra prosjekter innenfor bygg- og eiendomsbransjen. Evne til tverrfaglig samarbeid er helt sentralt i stillingen og det er derfor viktig at du har en konstruktiv måte å samarbeide på. Arbeidsoppgavene er varierte, krever fleksibilitet og du må ha evne til å variere mellom gjennomføring og saksbehandling. 
Du ser de enkelte prosjektene i et større samfunnsperspektiv og du ser muligheter i ny teknologi. Videre er du kvalitets- og miljøbevisst. God forståelse for kommunens eierrolle og en politisk styrt organisasjon, vil være en styrke i stillingen. 
 
Vi kan tilby en spennende og sentral stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du vil få en selvstendig rolle med mulighet til å være en sterk bidragsyter i utviklingen av selskapet. Videre vil du bli en del av et uformelt, sosialt og hyggelig miljø. Konkurransedyktig lønn og generelt gode betingelser. 
 

Slik søker du

Prosjektansvarlig

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

 

Søknadsfrist: 25.03.2021

 

Trenger du mer informasjon ?

For spørsmål om stillingen ta kontakt med daglig leder Gunn Edvardsen, mobil 934 07 021.
 
Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret.  

Tlf: 32 25 10 00

 

 

Park og friområder - Vei og park

 

 

Del stillingen

Selskap

Øvre Eiker kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Gunn Edvardsen
  • Tittel: daglig leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mobil 934 07 021

Lokasjon

  • Hokksund

Søknadsfrist

Mars 25, 2021