Prosjektleder for atomsikkerhetssam – arbeid med Russland (søknadsfrist 31.01)

 

Høst i Vadsø

Viktig og spennende stilling med ansvar for oppfølging av Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø

Prosjektleder for atomsikkerhetssamarbeid med Russland

 

Om stillingen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har prosjektlederansvar for aktiviteter i Andrejevabukta i Nordvest-Russland med finansiering fra Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Dette ansvaret har vi hatt i mange år.

Til dette viktige og spennende arbeidet søker vi nå en ny prosjektleder.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark rapporterer regelmessig til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). DSA har ansvar for forvaltningen av Regjeringens atomhandlingsplan.

Som prosjektleder får du ansvar for oppfølging av framdrift i prosjektene innenfor rammene som er spesifisert i kontraktenes budsjett og timeplan mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og russiske parter. Jobben innebærer mye kontakt med DSA.

I den første tiden jobber du sammen med vår nåværende prosjektleder for å bli satt inn i etablerte systemer og rutiner.

Kontorsted for denne stillingen er Vadsø.

Dine arbeidsoppgaver blir å

 • beslutte vinnere av anbudskonkurranser for vår russiske hovedpart og dens
 • underleverandører/entreprenører
 • utarbeide kontrakter mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og vår russiske hovedpart SevRAO
 • utarbeide og følge opp anbudsprotokoller
 • utarbeide halvårs- og årsrapporter som viser status og fremdrift for prosjekter
 • utarbeide regnskaps, revisjons- og økonomirapporter og budsjettforslag til DSA
 • gå gjennom og kontrollere russiske prosjektbeskrivelser, for- og detaljprosjekter, tekniske og økonomiske rapporter
 • utføre fysiske inspeksjoner for å verifisere at kontraktsfestede milepæler og arbeid er utført som grunnlag for milepælsutbetalinger
 • regelmessige møter med russiske kontraktsparter
 • Du må regne med mye reiseaktivitet til Russland.

Kartutsnitt

Kvalifikasjonskrav
Du må:

 • ha mastergrad/hovedfag i teknologiske fag
 • ha prosjektledererfaring
 • ha erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • ha gode samarbeidsevner og være flink til å bygge relasjoner
 • ha evne og vilje til å arbeide selvstendig og strukturert og ha god gjennomføringsevne
 • ha gode kommunikasjonsevner
 • kunne sikkerhetsklareres

Vi ønsker:

 • at du har kjennskap til Russland og russisk kultur
 • at du kan arbeide i Russland uten tolk

Vi tilbyr

Lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364. Årslønn fra 700 000,- til 850 000,- kroner, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For denne stillingen kan det tilkomme et kronetillegg for særlig belastende tjeneste.

Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg med å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder.

Fleksibel arbeidstid, treningsrom, vill og vakker Finnmarksnatur og trening i arbeidstida. Mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker på telefon 480 82 693 eller e-post [email protected].

 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder. Les mer om Vadsø på vds-bloggen..

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Elever i grenseland

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

 

Søknadsfrist  31. januar 2020

 

Arbeidsgiver Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kommune Vadsø
Omfang Heltid  Varighet Engasjement

Arbeidssted Statens Hus

 

Del stillingen

Selskap

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Vadsø

Søknadsfrist

Januar 31, 2020