Prosjektleder for kommuneplanens arealdel (søknadsfrist 14.04)

 

Skien er fylkeshovedstad i Vestfold Telemark fylke og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere. Skien kommune er også en av Vestfold Telemarks største arbeidsgivere og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Her jobber 4.300 ansatte daglig for å gi kommunens nærmere 55.000 innbyggere best mulig tjenester. Sammen er vi med på å gjøre Skien til et godt og trygt sted å jobbe, bo og leve.

Skien er en spennende og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Vi har som mål å gi best mulig service på flest mulig områder til byens befolkning.

Vår visjon er “Skien – den gode og inkluderende møteplass!”

 

Prosjektleder for kommuneplanens arealdel 2 år 100 % mdl.st.

 

Informasjon om arbeidssted og stilling

Fra 2020 er Skien regionhovedstad i det nye fylket Vestfold og Telemark. Skien kommune vil ta en aktiv rolle for at den nye regionen skal få økt vekst av arbeidsplasser, innbyggere og besøkende. I Skien sentrum er det en utviklingsoptimisme som vises i stor byggeaktivitet hos private og offentlige utbyggere. Som et av de ni største byområdene i landet er kommunene i Grenland nå klare for å forhandle en byvekstavtale med staten. Det gode samarbeidet mellom kommunen og aktørene i sentrum skal bygges videre ut når vi nå starter på arbeidet “Regionhovedstad Skien”.

Vi søker etter en faglig engasjert person til å lede arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Den er kommunens viktigste verktøy for å sikre utvikling og vern av arealer. Planenheten har åtte medarbeidere og er en del av fagområdet by- og stedsutvikling sammen med byggesak, byutvikling, landbruk og geodata. Fagområdet har til sammen 50 kompetente og engasjerte medarbeidere. Arbeidet med arealdelen er tverrfaglig og forutsetter bredt samarbeid mellom mange av enhetene i kommunen.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder har du ansvaret for å lede prosessen med det faglige grunnlaget for arealdelen, koordinering av arbeidet med andre planer, medvirkning, kommunikasjon og samarbeid internt og eksternt. Du vil lede en prosjektgruppe som er tverrfaglig sammensatt.

Erfaring

Det er ønskelig med erfaring fra prosjektledelse, planlegging etter plan- og bygningsloven og utviklings- og forbedringsarbeid.

Utdanning

Utdanning på masternivå innen fagområdene bygg, arkitektur eller arealplanlegging.

Personlige egenskaper

– Er engasjert og tydelig som prosjektleder
– Er god til å formidle og kommunisere
– Har gode evner til samarbeid og til å motiverte medarbeidere
– Har god forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon

Vi tilbyr

– Lønn etter avtale
– Gode forsikringsordninger
– Meget gunstig pensjonsordning
– Muligheten for å være med å påvirke morgendagens samfunn
– Spennende arbeidsoppgaver som er meningsfulle og viktige
– Et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse

Andre opplysninger

Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.

Slik søker du på stillingen

Du søker via linken “Søk på stillingen”. Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.

 

Søknadsfrist 14.04.20

 

Utlyst 10.03.20
Vår ref 2435/HOGH
Merk søknad

Fakta

Selskap Skien kommune
Stilling Prosjektleder
Stillingstype Engasjement (prosj.)
Lokasjon Byutvikling, drift og kultur

 

Kontakter

Mette Gundersen, Utviklingssjef
[email protected]
Mobil  48274662

 

Del stillingen

Selskap

Skien kommune

Kontaktinfo

  • Mette Gundersen
  • Tittel: Utviklingssjef
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 482 74 662

Lokasjon

  • Skien

Søknadsfrist

April 14, 2020