Prosjektleder og brannsjef 100% (søknadsfrist 02.02)

 

 

Prosjektleder og brannsjef i 100 % fast stilling

 

Tana kommune, med ca. 2900 innbyggere er en spennende kommune i vekst og utvikling. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommune-senteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov.

Kommunen har en 100 % stilling ledig som prosjektleder og brannsjef. ID 848.

Stillingen er organisert under Bygg-, anlegg- og IT-avdelingen (BAIT) og avdelingen er samlokalisert i eget moderne administrasjonsbygg i tilknytning til brannstasjonen.

Tana kommune er inne i en aktiv utbyggingsperiode med betydelige byggeprosjekter som er interessante for fagfeltet. Samtidig vil det i tiden framover komme flere slike prosjekter som forutsetter at man en «framoverlent» og aktiv.

Vi har et veldrevet brannvesen med aktive og motiverte brannfolk.

Bemanningen og utrustningen av brann- og redningsvesenets forebyggende avdeling og beredskapsavdeling, er dimensjonert i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen i kommunen.

Avdelingen er kommunens fagstab i forhold til offentlige anskaffelser, slik at vi bistår de øvrige virksomheter i forhold til anskaffelser/anbud.

Vi søker en person med:

 • Ingeniørutdanning med byggeteknisk kompetanse.
 • Erfaring fra prosjektledelse/prosjektoppfølging, byggeledelse og anbudsarbeid.
 • Gode datakunnskaper som bruk av DAK/Cad-verktøy (vi bruker AutoCad), saksbehandlingsverktøy, Microsoft Office/Office 365, elektronisk samhandling ved bruk av Skype, kjennskap til elektronisk anbudsverktøy (Visma Tendsign).
 • Brannsjefkompetanse eller er kvalifisert for å ta denne utdanningen. Søkere uten tilstrekkelig brannsjefkompetanse må påregne å ta denne utdanningen umiddelbart.
 • Stillingen inngår i etablert rullerende overordnet hjemmevaktsordning innenfor brannberedskapen.
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 • Stor fleksibilitet og samarbeidsevne er nødvendig.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Muligheter for å kun inneha prosjektstilling.
 • Gode lønnsbetingelser.
 • Faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.
 • Mange flinke og hyggelige kollegaer.
 • En spennende arbeidsplass, der du får stor innflytelse på utviklingen av Tana kommune.
 • Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt og nedskriving av studielån.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden.
 • Vi kan tilrettelegge for tilpasninger i stillingsstørrelse og arbeidstid.

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Henvendelser om stillingen kan rettes til: virksomhetsleder Bill Sørensen, tlf. 464 00 300, e-post: [email protected]

 

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Her kan du søke på stillingen

 

Søknadsfrist: 2.2.2020

 

Del stillingen

Selskap

Tana kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Tana

Søknadsfrist

Februar 2, 2020