Krødsherad kommune - Krødsherad skole

 

 

Virksomhetsleder – Krødsherad skole

 

 

Vi søker en engasjert, raus og inkluderende skoleleder som er på leit etter gode løsninger. Som viser raushet og godvilje og kan jobbe strategisk og målrettet med å videreutvikle skolens satsingsområder og gode praksiser.

Krødsherad skole er en 1.-10. skole som per tiden har ca 50 ansatte og 270 elever. Skolen ligger pr. i dag på Krøderen frem til ny skole som er under planlegging blir bygget. Skolens lederteam består av virksomhetsleder (rektor), to avdelingsledere for henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet og merkantil stilling. I tillegg er det 1,2 årsverk rådgiverstillinger med ansvar for oppvekst underlagt kommunalsjef. Det er tett dialog med PPT som er en del av et interkommunalt samarbeid med Sigdal og Modum kommune.

Krødsherad skole er en MOT- skole med verdiene: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Krødsherad skole deltar i to aktive MOT-programmer: «Robust ungdom 12-16» og «Skolen som samfunnsbygger». «Robust ungdom» har som mål å styrke den enkelte ungdoms robusthet, klassemiljø og skolekultur der alle blir inkludert. «Skolen som samfunnsbygger» vektlegger skolens sentrale rolle i lokalsamfunnet med mottoet «It takes a village to raise a child». Kjernen i programmet er de tre relasjonsnormene; skape godfølelsen, vise bakgrunnsforståelse og praktisere tøff kjærlighet.

Lærings- og arbeidsmiljø er viktig for alle og skolen jobber systematisk og grundig med å opprettholde og utvikle dette. Skolen har et spesielt fokus på å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Det pedagogiske utviklingsarbeidet i skolen ivaretas i et samarbeid mellom ledelse og de ulike teamene på skolen. Vi ønsker oss en rektor som klarer å nyttiggjøre det pedagogiske handlingsrommet på en god måte.

 

VIRKSOMHETSLEDER KRØDSHERAD SKOLE

Positivt elevsyn, godt lærings- og arbeidsmiljø og gode relasjoner er viktige verdier i vårt arbeid. Det legges vekt på et helsefremmende lærings- og arbeidsmiljø, et godt profesjonsfelleskap og inkluderende praksis. Er du den virksomhetslederen vi leter etter?

 

Arbeidsoppgaver:

Virksomhetsleder er skolens øverste pedagogiske og administrative leder med ansvar for læring og ressursforvaltning, og man må kunne arbeide både strategisk og i drift. Virksomhetsleder har ansvar for å videreutvikle et trygt, inkluderende og mestringsorientert lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte. Til stillingen ligger både personalansvar og ansvar for budsjett og økonomi.

 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes læringsutbytte.
 • Samarbeid og samhandling om barn og unges oppvekst og utvikling på tvers av kommunens tjenesteområder.
 • Overordnet ansvar for pedagogiske utvikling og bidra til at barn og ungdom utrustes med ferdigheter, kunnskaper og holdninger som setter dem på en god måte i stand til videre utdanning, yrke og samfunnsliv.
 • Videreføre og videreutvikle skolens arbeid med de sentrale utfordringene i Kunnskapsløftet og læreplanverket.
 • Sette i gang nødvendige prosesser og tiltak som sørger for at skolen er i stand til å møte framtidige utfordringer.
 • Representere, profilere og posisjonere skolen utad og delta i lederfora i Krødsherad kommune.
 • Drive virksomheten effektivt, og i samsvar med god forvaltningsskikk og motivere til god ledelse og positiv organisasjonskultur i hele organisasjonen.

 

Ønsket kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning og pedagogisk kompetanse. Annen realkompetanse og tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse vil bli vurdert.
 • Gode lederegenskaper og kompetanse innen økonomi og administrasjon.
 • Rektorutdanning, eller villighet til å ta utdannelsen de nærmeste årene. Kommunen legger til rette for dette.
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi søker en tydelig og synlig rektor som motiverer til felles innsats for læring og utvikling i alle ledd. En involverende rektor som er opptatt av et trygt og godt skolemiljø hvor relasjoner, inkludering og skoleutvikling er satt i høysetet. En resultatorientert rektor med god gjennomføringsevne. Du beskrives gjerne som engasjert, fleksibel og lojal, og har en motiverende lederstil preget av samarbeid, dialog og tillit.

 

Hvorfor søke denne stillingen?

Krødsherad kommune er en arbeidsgiver som investerer i ansatte og både gir tillit, trygghet og mulighet for utvikling og som legger til rette for at du skal lykkes i jobben som leder.

 • En spennende, krevende og utviklende jobb i et fagmiljø med bred og god kompetanse i et livsløpsperspektiv.
 • Et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Være del av kommunedirektørenes utvida ledergruppe for å utvikle Krødsherad kommune videre.
 • Lønn etter avtale.
 • God pensjons- og forsikringsordning.

Politiattest må kunne fremvises ved tilsetting.

Elektronisk søknad skal benyttes.

 

 

Søk her

 

 

 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 06.12.2023
 • Tiltredelse: Snarest
 • Arbeidssted: Krøderen/Noresund

 

Kontaktpersoner:

Birte Elèn Sætrang

mob: +47 482 93 565

 

Hjemmeside:

www.krodsherad.kommune.no

 

Adresse:

Byåsen 1 3535 Krøderen

 

Krødsherad kommune – Krødsherad skole

Krødsherad kommune ligger i Buskerud kun 10 mil fra Oslo. Med strandlinje til Krøderen og høyfjell som Norefjell, byr kommunen på både fjord, fjell og fin natur. Dette har skapt en sterk turisnæring og et variert næringsliv i kommunen.

Del stillingen

Selskap

Krødsherad kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Birte Elèn Sætrang
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 482 93 565

Lokasjon

 • Noresund
 • Krøderen

Søknadsfrist

Desember 6, 2023