Prosjektleder utbygging (søknadsfrist 15.01.2021)

 

 

Prosjektleder utbygging (søknadsfrist 15.01.2021)

 

Drammen kommune har valgt å samle eiendomsvirksomheten i et eget foretak, Drammen Eiendom KF. Foretaket skal eie, drifte og forvalte kommunens eiendomsmasse som består av ca. 500.000 m2 fordelt på alle typer formålsbygg, herunder skoler, barnehager, kontor/administrasjon, helse-/omsorgsbygg og boliger.

Vi har i dag ca. 130 ansatte.

Del stillingen

Selskap

Drammen eiendom KF

Kontaktinfo

  • Erik Mathiassen
  • Tittel: Utbyggingssjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 995 25 336

Lokasjon

  • Drammen

Søknadsfrist

Januar 15, 2021