Prosjektledere tekniske tjenester (søknadsfrist 15.08)

 

Prosjektleder, tekniske tjenester, vann og avløp

 

Vi har ledig en prosjektlederstilling som innebærer stor grad av planlegging, fra overordnet gjennomføring av prosjektet til detaljplanlegging.
Prosjektleder får ansvar for å planlegge, organisere og prosjekter innen vann og avløpsanlegg.

Prosjektleder har en viktig rolle, og skal sørge for effektiv og positiv samhandling mellom byggherre, offentlige myndigheter, egne brukergrupper, entreprenører, leverandører og øvrige parter involvert i prosjektet.
Enheten har stor aktivitet og kommunen søker en person som trives i et hektisk miljø.
Stillingen er underlagt fagansvarlig for utvikling/prosjekt.

Arbeidsoppgaver

Ledelse av prosjektering og utbygging av kommunale vann og avløpsanlegg.
Økonomisk oppfølging av utbyggingsprosjektene.
Overordna byggelederansvar for anleggene.
Delta i innhenting av anbud og kontraktsforhandlinger.
Kan bli aktuelt med vaktordning.

Kvalifikasjoner

Utdanning på universitets-/høyskolenivå – siv.ing./ ing., (kommunalteknikk) og/eller annen relevant utdanning.
Kjennskap til utbygging av kommunal infrastruktur.
Erfaring i ledelse, økonomioppfølging og etterkalkulering av prosjekter.
Erfaring fra kontraktsarbeid.

Personlige egenskaper

Orientering både mot prosess og resultater.
Utnytte kommunens ressurser/kompetanse innenfor fagområdet.
Evne til å kommunisere med involverte/berørte parter i utbyggingsprosjektene.
Fokus på framdrift og god på tilbakerapportering til politisk og administrativt nivå Evne og vilje til effektiv ressursutnyttelse og økonomistyring.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.

Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning.

Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.

Arbeidssted Håkon den godesgt. 30, 7600 Levanger

 

Kontaktinformasjon

Bjørn Sandvik, Fagansvarlig
992 31 420
[email protected]

Håvard Heistad, Enhetsleder
916 39 277

 

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.

 

 

Del stillingen

Selskap

Levanger kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Levanger

Søknadsfrist

August 15, 2020