Prosjektleiar i Tekniske tenester (søknadsfrist 28.09)

 

Velkommen til Årdal

Årdal kommune: #meirenndutrur #ardalkommune #mittårdal og mykje meir.

Når du kjem inn fjorden og trur du snart ikkje kan komma lengre, der finn du Årdal kommune, teknologibygda med urørt natur og kort veg til nasjonalparken Jotunheimen.

Årdal kommune kan smykka seg med å vera vertskap for fleire populære festivalar, både musikk og friluftlivretta, som trekker til seg folk frå fjern og nært. Kommunen har aktive grupper innan alt ein kan driva med på fjord og i fjell og er ein kulturell- og idrettsaktiv kommune.

Kommunen har 6 barnehagar, 2 skular, 1 vidaregåande skule. Vi har og bedriftshytte for tilsette og kan yte lån/tilskot til tilsette som skaffar seg eige husvære i kommunen. Meir informasjon om kommunen på heimesida vår www.ardal.kommune.no og www.visitardal.no. Sjekk oss gjerne på Facebook og Instagram.

Alle er hjarteleg velkomne til oss!

 

Prosjektleiar i Tekniske tenester

 

Me har ledig

Årdal kommune søkjer prosjektleiar innan Teknisk tenester, som vil få ansvaret for å følgje opp ulike investeringsprosjekt. Som prosjektleiar vil du vere med i alle fasane av prosjekta.

Arbeidsoppgåver

Ansvar for oppfølging av kommunen sine prosjektportefølje, her under prosjektleiing i kommunen sine investeringsprosjekt som;

 • Byggeprosjekt på kommunale eigedommar
 • Prosjekt i idretts- og anleggsplanen
 • Park og idrett
 • Prosjekt innafor VAR (vatn,avlaup og renovasjon)
 • Miljø og klima prosjekt som etablering av vernevollar, utnytting av spillvarme, etablering av ladestasjonar m.m.
 • Vera kommunen sin representant i byggeprosjekt, og ivareta byggherrerolla
 • Økonomioppfølging og rapportering, dokumentasjon og ansvar for naudsynte søknadsprosessar på investeringsprosjekta.
 • Innkjøp og gjennomføring av offentlege anskaffelsar
 • Førebu saker til politisk handsaming

Det vil bli lagt til rette for at vedkommande over tid vert ein del av overbefalsordninga innan brann.
Til stillingen ligg og ansvar for oppfølging og søknadar på statlege tilskotsordningar.

Kvalifikasjonskrav
Kompetanse

 • Ingeniør, men søkjarar med anna relevant kompetanse kan og vera aktuelt
 • Erfaring frå prosjektleiing innan bygg- og anleggsbransjen er ønskjeleg.

Administrasjonsspråket er nynorsk

Søkjar må ha førarkort og disponere eigen bil.

Personlege eigenskapar
Me ser etter ein person som er:

 • Er målretta, strukturert og løysingsorientert
 • Har gode samarbeidsevner, men også evne til å jobba sjølvstendig og grundig
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Er serviceinnstilt, positiv og initiativrik

Løn og tilsettingsvilkår

 • Løn etter avtale utifrå kvalifikasjonar.
 • Offentleg tenestepensjon og forsikringsordning.
 • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Me tilbyr

Me kan tilby eit godt arbeidsmiljø, med spennande arbeidsoppgåver.

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no
Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel “søk stilling” i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk “gløymt passord”. Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.
NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.
Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

 

Søknadsfrist 28.09.20

 

Vår ref1091
Merk søknad

Fakta

Selskap Årdal kommune
Stilling Ingeniør
Stillingstype Fast heiltid
Lokasjon Tekniske tenester

 

Kontakter

Svein Arve Grindhaug
[email protected]
Arbeid  913 66 629

 

Velkommen til Årdal

Del stillingen

Selskap

Årdal kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Årdalstangen

Søknadsfrist

September 28, 2020