Prosjektstilling innen trosopplæringen i Domprostiet (Søknadsfrist: 31.10)

 

Prosjektstilling innen trosopplæringen i Domprostiet.

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

 

Domprostiet i Trondheim representerer et mangfoldig og spennende område av byen. Prostiet består av menighetene Nidaros domkirke og Vår Frue menighet, Bakklandet og Lademoen menighet, og Lade menighet. Nå ønsker vi å styrke Trosopplæringstilbudet i området ved å utlyse en 2-årig prosjektstilling. I 2-årsperioden ønsker vi at vår nye medarbeider bidrar til å løfte dette svært viktige arbeidsområdet, gjennom å utvikle nye arbeidsformer og aktiviteter for barn og unge. Dette i et kreativt samarbeid med våre dyktige medarbeiderne som rette vedkommende vil få gleden av å samarbeide med.

Du vil få kontor på Østbyen kirkekontor, og i det daglige bli en del av det gode kollegiet i Bakklandet og Lademoen menighet.

Arbeidsoppgaver

Samarbeide med eksisterende ressurser i Domprostiet deriblant Barnas Katedral
Utvikle og prøve ut nye arbeidsformer for barn og unge i bydelene i prostiet.
Utvikle nytt Tweens arbeid, med et spesielt fokus på barn og unge i en flerkulturell bydel.
Arbeide kreativt sammen med menighetspedagog og øvrige ansatte i begge arbeidsgiverlinjer for å prøve ut nye relevante og attraktive tiltak for målgruppen.
Arbeide aktivt med kommunikasjon og målrettet markedsføring for å nå ut til målgruppene.
Sikre oppfølging og rapportering i tråd med prosjektplan.
Skrive en prosjektrapport som leveres mot slutten av prosjektet.

Kvalifikasjoner

Ha minimum bachelor innen relevant fagkrets
God kompetanse på kirkelig barne- og ungdomsarbeid.
Være lojal og ha et verdisyn i tråd med DNKs læregrunnlag og menighetenes trosopplæringsplaner.
Godkjent politiattest kreves.

Personlige egenskaper

Kreativ og mulighetstenkende, med evne til å sette i gang og utvikle nye tiltak.
Være utadrettet, inkluderende og tillitsskapende overfor deltakerne.
Gode samarbeidsevner.
God formidlingsevne og fortrolighet i forhold til å formidle innhold tilknyttet tro og kristendom.
Glad i å jobbe med barn og unge.
Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid.
God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Personlige egnethet vil bli tillatt stor vekt.
Medlemskap i Den norske kirke.

Vi tilbyr

Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon
Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
Offentlig pensjonsordning
Arbeidstid på ettermiddag/kveld og helg må påregnes.

Søknadsfrist: 31.10.2021
Arbeidsgiver: Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Prosjektstilling innen trosopplæringen
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Engasjement
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Startdato: 01.02.2022
Sluttdato: 31.01.2024
Webcruiter-ID: 4437951262

 

Kontaktinformasjon

Roald Håbrekke

412 33 702

 

Frostaveien 2, 7043 Trondheim, Norge

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

August 12, 2021