Psykolog/ psykologspesialist

 

Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune

Helsestasjonstjenester er en egen virksomhet i Sandnes kommune. I tillegg til vanlig helsestasjons- og skolehelsetjeneste har vi jordmortjeneste, helsetjenester til flyktninger i kommunen, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og smittevern lagt til virksomheten. Helsestasjonene er i Sentrum, på Ganddal og Riska Det er 30 grunnskoler og 4 videregående skoler. Det blir født ca.1100 barn pr. år i Sandnes kommune.
Virksomheten har ca. 90 årsverk. Helsestasjonstjenester ledes av helsestasjonssjef/virksomhetsleder. Vi har en administrasjonskonsulent for hele tjenesten. Vi har to avdelingsledere for helsestasjonene. En avdelingsleder for jordmor og to for skolehelsetjenesten.

Vi søker psykolog som er opptatt av tidlig innsats, forebygging og et helhetlig perspektiv. Hovedfokus er barn og ungdom samt det å styrke foreldre i foreldrerollen. Vi ønsker å tilby psykologtjeneste som en del av helsestasjonstjenester og søker psykolog/psykologspesialist til et vikariat i 100 prosent stilling, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

Som psykolog vil du ha hovedvekt på klinisk arbeid rettet mot barn, ungdom og deres foreldre hvor hensikten er å styrke psykisk helse og forbygge vansker. Du vil bidra til å utvikle gruppetilbud til barn og ungdom. Du vil veilede og bistå kolleger i enkeltsaker og i grupper samt delta i fagutvikling. Du vil ha fast konsultasjonstid på Helsestasjon for ungdom i Sandnes sentrum.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever autorisasjon som psykolog/psykologspesialist.
Det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med barn og ungdom .
Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Som person er du genuint engasjert og interessert i barn, ungdom og deres familier. Du er kreativ, nytenkende og fleksibel og har høy arbeidskapasitet. Du evner å skape tillit og gode relasjoner til menneskene rundt deg gjennom gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er ressurs- og løsningsorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et spennende fagfelt innenfor jordmor,- helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
  • Spennende oppgaver knyttet til utviklingen av psykologtilbudet i tjenesten.
  • Interessant og utfordrende arbeid.
  • Samarbeid med andre psykologer i kommunen.
  • Tverrfaglig samarbeid.
  • Godt arbeidsmiljø.
  • Lønn etter avtale. Vi dekker utgifter ved spesialisering.

 

Søknadsfrist: 10.06.2021
Arbeidsgiver: Sandnes kommune
Sted: Sandnes
Stillingstittel: Psykolog
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4399166432
Startdato: 16.08.2021
Sluttdato: 31.12.2022

Julie Egesgate 6, 4.etg, 4306 Sandnes, Norge

 

Kontaktinformasjon

Irene Asheim Ivesdal, Virksomhetsleder for jordmor-og helsestasjonstjenester
51 33 58 39   918 81 300
[email protected]

 

Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 11. mest folkerike kommune og kjennetegnes av mange, varierte kvaliteter. Kommunen består av etablerte storby- og tettstedsområder og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og friluftsområder for hele regionen. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.

 

Del stillingen

Selskap

Sandnes kommune

Lenke til firma

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

Ingen lokasjon registrert

Søknadsfrist

Januar 1, 1970