Rådgiver, eksamenskontoret (søknadsfrist 06.03)

 

 

Rådgiver eksamen og vitnemål

 

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst,

innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver. Stillingen har kontorsted Bodø.

Adm 16 - Kontor 4

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er innenfor fagområdene eksamen og vitnemål, som er spennende områder under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdene eksamen og vitnemål ligger blant annet følgende oppgaver:
 • Produksjon av vitnemål, herunder kvalitetssikring og gjennomgang av ulike prosesser i forkant av selve produksjonen.
 • Eksamensplanlegging.
 • Ordinær og digital eksamensavvikling.
 • Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen og vitnemål.
 • Saksbehandling av søknader og klager.
 • Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner.
 • Løpende driftsoppgaver.

Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og seksjonen totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Det er videre ønskelig med relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter
 • Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder behandling av søknader og klager, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT – verktøy
 • Utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver – Ltr. 56 – 64 – NOK 496 100 – 573 100. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Leder seksjon for eksamen og vitnemål Brynjar Jørstad, [email protected],  +47 47 32 89 72

 

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 06.03.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071646

 

Søknadsfrist  6. mars 2020

 

Arbeidsgiver Nord universitet

Kommune Bodø

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Bodø

 

Del stillingen

Selskap

Nord universitet

Lenke til firma

https://www.nord.no/no

Kontaktinfo

 • Brynjar Jørstad
 • Tittel: Leder seksjon for eksamen og vitnemål
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: +47 47 32 89 72

Lokasjon

 • Bodø

Søknadsfrist

Mars 6, 2020