GJE-Webcruiter-1170x300

Virksomhetsleder helse, mestring og omsorg

 

 

Helse, mestring og omsorg (HMO) er kommunens største virksomhet med 130 årsverk og 113 millioner kroner i driftsbudsjett for 2023. Virksomheten inneholder følgende tjenesteområder: institusjon, omsorgsplasser, hjemmetjenester, ulike typer boliger, bistand og avlastning, flere dagsenter, BPA, fysio-/ergoterapi og mottak og utredning.

HMO leverer gode tjenester, får gode resultater på brukerundersøkelser, er sertifisert som Livsgledehjem for eldre og har god fagdekning. Virksomheten arbeider systematisk med å holde sykefraværet nede, har tatt i bruk teknologi og digitale løsninger i tjenesteproduksjonen og har kommet et godt stykke på vei mht heltidskultur. HMO har nettopp ansatt en rådgiver/prosjektleder for velferdsteknologi og deltar i lokale, regionale og KS’ initierte digitaliseringsprosjekter. HMO er sentral i et kommuneomfattende prosjekt med betegnelsen Helthetlig innsatstrapp.

Virksomhetslederen rapporterer direkte til kommunedirektøren og er en del av kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Kort sagt: Det gjøres mye bra arbeid i HMO, samtidig er det et betydelig potensial å hente ut i forberedelsene for framtidens utfordringer.
Er du den rette til å lede arbeidet med å hente ut dette potensialet?

 

 • Søknadsfrist: 06.08.2023
 • Arbeidsgiver: Gjerdrum kommune
 • Sted: Gjerdrum
 • Stillingstittel: Virksomhetsleder helse, mestring og omsorg
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4685850769

 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven å lede og koordinere drifts- og utviklingsarbeidet innenfor tjenesteområdene, og sørge for at tjenestene leveres på en effektiv måte og er av god kvalitet for kommunens innbyggere.

 • Lage strategiske analyser og implementeringsplaner for faglig utvikling av tjenesteområdene
 • Lede og koordinere kontinuerlig forbedrings- og endringsarbeid
 • Sørge for at virksomheten til enhver tid følger styringssignaler og administrative og politiske beslutninger
 • Sikre gode og kostnadseffektive tjenester og optimal ressursutnyttelse innenfor tildelte økonomiske rammer
 • Utarbeide budsjetter og økonomiplaner og rapportere tjenesteområdenes arbeid
 • Ha stålkontroll på økonomistyringen
 • Være en pådriver for god samhandling på tvers av egne avdelinger og med andre virksomheter med helhetlige løsninger som mål
 • Kommunisere og samhandle aktivt med tillitsvalgte
 • Sørge for systematisk kompetanseplanlegging og -utvikling
 • Lede og sparre aktivt med avdelingsledere og nøkkelpersonell
 • Delta aktivt med helhetlig fokus i kommunedirektørens strategiske ledergruppe

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor helse og på masternivå
 • Relevant ledererfaring på strategisk og taktisk nivå, erfaring med å lede ledere og erfaring med lederutvikling
 • God digital kompetanse og interesse
 • Solid økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring
 • Erfaring med ledelse av endrings- og utviklingsprosesser med dokumenterte resultater
 • Kjennskap til politiske beslutningsprosesser og offentlig forvaltning

 

Personlige egenskaper

 • Du er en erfaren og trygg leder som evner å utvikle mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring, støtte og veiledning
 • Du er tydelig, men vennlig og løsningsorientert i ditt lederskap
 • Du liker og mestrer å veksle mellom strategisk og taktisk nivå og mellom drift og utvikling
 • Du er systematisk og faktabasert i din tilnærming, og gjør tydelige prioriteringer
 • Du har god forståelse for praktisk endringsledelse og har utholdenhet til å skape endringer

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Vi tilbyr

 • God lønn
 • Meget gode pensjonsbetingelser
 • En kommuneorganisasjon med gode resultater, store ambisjoner, godt kompetente kollegaer og gode samarbeidsforhold
 • Et politiske nivå som heier på administrasjonen og gir oss rom for å skape gode resultater
 • Aktive fag- og ledernettverk og samarbeid med nabokommuner

 

Nystuen 1, 2022 Gjerdrum, Norge

 

 

Søk her

 

Kontaktinformasjon

Frits Arne Eriksen
Kommunedirektør
 Telefon:48990481
E-post:[email protected]

 

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, sentralt på Romerike og midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 7 000 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune ­- 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.

Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider.

Del stillingen

Selskap

Gjerdrum kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Frits Arne Eriksen
 • Tittel: Kommunedirektør
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 48990481

Lokasjon

 • Gjerdrum

Søknadsfrist

August 6, 2023