Rådgiver/seniorrådgiver

 

Om virksomheten

Statsforvalternes fellestjenester (STAF) leverer og utvikler tjenester til alle landets statsforvaltere innen IKT, dokumentforvaltning, innkjøp og informasjonssikkerhet. Vi er inne i en spennende tid med store oppgaver, og ønsker å styrke områdene virksomhetsstyring og kommunikasjon.

Avdeling for Styring og utvikling har et overordnet ansvar for strategiutvikling, virksomhetsstyring, kommunikasjon, beredskap, informasjonssikkerhet og internkontroll. Vi støtter og legger til rette for effektiv og god virksomhetsstyring i egen organisasjon, og god kommunikasjon og dialog med departement, statsforvalterne og internt i STAF.

Vi søker deg som ønsker å være med på å videreutvikle strategiarbeidet og virksomhetsstyringen, og som kan bidra til å sikre samsvar mellom overordnede strategier og realisering av tiltak. Du liker å jobbe systematisk og har god gjennomføringsevne. Du vil få medansvar for å forvalte og videreutvikle våre samhandlings- og kommunikasjonsarenaer med statsforvalterne. Du er pragmatisk og løsningsorientert og har interesse og engasjement for formidling og klart språk. Stillingen innebærer at du vil ha utstrakt kontakt og samarbeid med fagavdelingene i STAF.

Håndtering av krisekommunikasjon ligger til stillingen, og du må derfor kunne sikkerhetsklareres.

Du kan velge om du vil ha kontorplass på et av våre kontorsteder i Oslo, Drammen eller Arendal.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer derfor søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Du kan lese mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Arbeidsoppgaver

Strategiarbeid, samt å sikre samsvar mellom overordnede strategier og realisering av tiltak.
Delta i arbeid med å koordinere og følge opp virksomhetsstyringen i henhold til krav og forventinger i regelverk og styringsdokumenter.
Bidra i arbeidet med kartlegging og oppfølging av gevinstrealisering i STAF.
Bidra i videreutvikling av rutiner og styringsverktøy for å sikre god og relevant styringsinformasjon og verktøystøtte i styringsprosessene.
Forvalte og videreutvikle samhandlingsarenaer med og kommunikasjonskanaler rettet mot statsforvalterne.
Løpende kommunikasjonsarbeid rettet mot statsforvalterne, fagmyndigheter og internt i STAF.
Ivareta oppgaver knyttet til krisekommunikasjon.
Delta i avdelingens øvrige oppgaver og prosjekter.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå.
God kjennskap til moderne styringssystemer og verktøystøtte knyttet til planlegging, styring og ledelse.
Interesse for strategisk fremsyn og scenariotenkning knyttet til digital kompetanse og organisasjonsutvikling.
Erfaring fra virksomhetsstyring i offentlig eller privat sektor og evne til å koble det strategiske med det operative er en fordel.
Kjennskap til regelverk for økonomistyring i staten er ønskelig.
Erfaring med forbedring av arbeidsprosesser er en fordel.
Du har interesse og engasjement for kommunikasjons- og formidlingsarbeid.
Erfaring med bruk av ulike samhandlings- og publiseringsverktøy, som f.eks.Teams, Episerver eller tilsvarende, er en fordel.
Du må kunne sikkerhetsklareres.

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
Kunne fremstille og formidle kompleks informasjon på en enkel måte
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Du er engasjert, nytenkende og løsningsorientert

Vi tilbyr

faglig og personlig utvikling
godt arbeidsmiljø
fleksibel arbeidstid og sommertid
gode pensjons- og boliglånsordninger
trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver. Lønn ligger normalt fra ltr. 60 (kr 543 500) – ltr. 74 (kr 702 100), avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

Generelle opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren blir varslet dersom reservasjonen ikke blir imøtekommet, jf. Offentleglova § 25. Frem til søknadsfristen kan du ta kontakt med oss uten at navnet ditt blir registrert.

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt avdelingsdirektør Benedicte Hoff på telefon 22 00 38 87/ 99 02 67 02.

 

Om oss

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) ble etablert i 2019 og er et ordinært forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. STAF leverer og utvikler administrative tjenester til alle statsforvalterne innenfor IKT, dokumentforvaltning, anskaffelser og informasjonssikkerhet.

Hovedkontoret vårt ligger i Arendal, mens medarbeiderne er fordelt på 17 kontorsteder i landet, sammen med statsforvalterne. STAF har omlag 220 årsverk.

 

Søknadsfrist 29. juni 2021

 

Arbeidsgiver Statsforvalterens fellestjenester
Kommune Arendal Drammen Oslo
Omfang Heltid
Varighet Fast

 

Del stillingen

Selskap

Statsforvalterens fellestjenester

Kategorier

Kontaktinfo

  • Cecilie Njøs Høgheim
  • Tittel: Seksjonssjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 952 65 172.

Lokasjon

  • Leikanger
  • Sogndal

Søknadsfrist

Mai 30, 2021