Rådgiver skogbruk – viltforvaltning (søknadsfrist 31.01)

 

 

Rådgiver skogbruk – viltforvaltning m.v.

 

100 % fast stilling som rådgiver skogbruk, viltforvaltning, miljø m.v. er ledig fra 16. mars 2020. Tidligere tiltredelse i stillingen er ønskelig med sikte på overlapping med medarbeider som innehar stillingen i dag.

Kommunens rolle innenfor arbeidsområdene innebærer bl.a. forberedelse av saker for politisk behandling, forvaltningsoppgaver for skogbruksnæringen, kontakt med lokalbefolkning og interessegrupper m.v., samhandling med regionale myndigheter og kommunens øvrige fagavdelinger. Den som blir ansatt vil i det daglige arbeide sammen med kollegaer med selvstendige ansvarsområder innenfor kommuneplanlegging, regulering, byggesak, kart og oppmåling, friluftsliv, naturvern, næringsliv, landbruk, viltforvaltning og kommunaltekniske fagområder.
Nærmeste overordnede vil være leder for plan, bygg, oppmåling m.v.

Om stillingen:

Stillingen er tillagt ansvaret for kommunens oppgaver knyttet til fagområdene skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning og miljø samt saksbehandling av delingssaker.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

* Forvaltningsoppgaver knyttet til skogbruk, viltforvaltning og miljø.
* Saksbehandling etter jordloven og plan- og bygningsloven, vesentlig delingssaker.
* Delta i prosesser knyttet til areal- og miljøforvaltningsoppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner:

For stillingen er det krav om utdanning fra høyskole eller universitet innen naturforvaltning eller skogbruk. Annen relevant høyskoleutdanning vil også bli vurdert.
Relevant yrkeserfaring og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
Evne til god skriftlig og muntliig framstilling er viktig i arbeidet.

Lønns- og arbeidsbetingelser:

Lønn etter avtale.

Ansettelse skjer i h.h.t. en hver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Fylke: Møre og Romsdal
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist:31.01.2020

 

Tiltredelse: 01.03.2020

Arbeidssted: Aure rådhus

 

Kontaktpersoner:

Marit Berg

 

Hjemmeside:
www.aure.kommune.no

Aure kommune 

Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no

Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder.

Del stillingen

Selskap

Aure kommune

Kontaktinfo

  • Marit Berg
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Tlf: 71 64 74 00

Lokasjon

  • Aure

Søknadsfrist

Januar 31, 2020