Rådgiver VA, 100 % fast (søknadsfrist 01.03)

 

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

 

Sektor for tekniske tjenester søker:
 

Rådgiver VA, 100 % fast

 

Lillesand kommune er sentralt plassert på Agder med godt utbygd infrastruktur, veg, transport og kommunikasjon i en felles arbeidsmarkedsregion fra Kristiansand til Arendal som har mer enn 160.000 innbyggere. Kommunen har utviklet seg til å bli en attraktiv og moderne by med ca. 11.000 innbyggere med identitet og historie i behold. Kommunen er kjent for sin skjærgård som noe av det vakreste på Sørlandskysten med mange hyttegjester og turister. Lillesand kommune er kommunens største arbeidsgiver med ca. 900 ansatte og et budsjett på ca. 900 mill. krroner. 

Stillingen som utlyses ligger under sektor for tekniske tjenester, enhet for næring og byutvikling, avdeling for infrastruktur. Avdelingens hovedoppgaver er forvaltning av fagområdene vei, vann, avløp, havn og friområder. Den som ansettes i stillingen vil i all hovedsak jobbe med fagområdene vann og avløp, men må også påregne noen oppgaver innen vegforvaltning.

 

Tiltredelse: Etter avtale 

Arbeidstid: Dagtid, med fleksitidsordning

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

 • Saksbehandling etter relevante lover og forskrifter innenfor fagområdene vann og avløp, samt noen vegoppgaver
 • Behandling av søknader om utslipp og påslippsstillatelse

 • Revisjon av lokale forskrifter og standarder

 • Ajourhold av kommunens ledningskartverk (Gemini)

 • Uttalelser som fagmyndighet til ulike planer og byggesaker

 • Bidra til godkjenning av teknisk planer

 • Utføre resipientundersøkelser og ta badevannsprøver på kommunens offentlige badeplasser i badesesongen

 • Bidragsyter til god internkontroll og videreutvikling av tjenesteområdet

 • Bidragsyter til tverrfaglig samarbeid og samhandling i kommunen

 • Publikumsrettet virksomhet og veiledning

 • Bidra innen annen saksbehandling på enheten ved behov

 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Krav til kompetanse: 

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå

 • Stillingen krever at du behersker kommunikasjon og samarbeid i spennet mellom politikk, administrasjon og publikum

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 

Ønsket kompetanse:

 • Kunnskap om offentlig forvaltning, spesielt innen stillingens hovedoppgaver
 • Ønskelig med god kunnskap i bruk av IT-systemer som blant annet Gemini

 

Dersom du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeid jf. krav til kompetanse, kan erfaringen kompensere for formelle krav til utdanning.

 

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt

 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon internt og eksternt

 • Ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere

 

Lillesand kommune kan tilby: 

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

 • Fleksibel arbeidstid

 • Trening i arbeidstiden

 • Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:  

Fagleder Infrastruktur Audun Andre Larsen på tlf.: 906 24 568

Kommunalsjef Trude Jakobsen på tlf.: 995 68 957

 

Søknadsfrist: 01.03.2020

 

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. 

 

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet

Del stillingen

Selskap

Lillesand kommune

Kontaktinfo

 • Audun Andre Larsen
 • Tittel: Fagleder Infrastruktur
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 906 24 568
 • Trude Jakobsen
 • Tittel: Kommunalsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 995 68 957

Lokasjon

 • Lillesand

Søknadsfrist

Mars 1, 2020