Rekneskapssjef (søknadsfrist 20.04)

 

Rekneskapssjef – Økonomiavdeling, Helse Førde

 

Helse Førde har frå 01.08.2020 ledig stilling som rekneskapssjef.

Rekneskapsseksjonen er ein del av økonomiavdelinga i Helse Førde som samla har 15 tilsette. Rekneskapssjef vil få ansvaret for drift og vidareutvikling av rekneskapsområdet i føretaket, og vere føretaket sin ressursperson innan rekneskap og aktivt delta i rekneskapsføring. Rekneskapssjefen vil rapportere til økonomidirektør.

Vi tilbyr ei interessant og utfordrande stilling. Stillinga gir store mogleheiter for fagleg utvikling.

Arbeidsoppgåver

 • Overordna ansvar for rekneskapsavdelinga, herunder leiaransvar og ansvar for samarabeid med Helse Vest og revisor.
 • Fagleg ansvar innan rekneskap og avgift
 • Ansvar for månadleg rapportering og årsrekneskap
  Vedlikehalde og vidareutvikling av rutinar og prosessar innan rekneskapsområdet som sikrar effektive rutinar og kvalitet.
 • Øvrige rekneskapsmessige oppgåver, herunder delta aktivt i rekneskapsføring

Kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning innan rekneskap/revisjon
 • Minimun 3-5 års erfaring frå leiande stilling innan revisjon/rekneskap
 • Positivt om du har god kunnskap i rekneskapsprogram. Visma, SAP eller liknande
 • Ønskeleg med god kunnskap i bruk av Excel
 • Erfaring frå komplekse organisasjonar
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Du arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du er ansvarsfull med godt humør og vilje til å stå på
 • Du er strukturert og ryddig

Vi tilbyr

 • Lønn etter nærare avtale basert på kvalifikasjonar og erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø

 

Søknadsfrist: 20.04.2020

 

Arbeidsgivar: Helse Førde
Stad: Førde
Tittel: Rekneskapssjef
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4217631169
Stillingar: 1
Startdato: 01.08.2020
Arbeidsstad Naustdalsvegen 5, 6800 Førde

 

Kontaktinformasjon

Øystein Helleseth, Økonomidirektør
(+47) 952 61 353

 

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

 

Del stillingen

Selskap

Helse Førde

Lenke til firma

https://helse-forde.no/

Kontaktinfo

 • Øystein Helleseth
 • Tittel: Økonomidirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: (+47) 952 61 353

Lokasjon

 • Førde

Søknadsfrist

April 20, 2020