Rektor, Kippermoen ungdomsskole (søknadsfrist 08.11)

 

 

Rektor – Kippermoen ungdomsskole

 

Beskrivelse

Vår nåværende rektor slutter 01.02.21 og vi søker derfor ny rektor i 100% fast stilling ved Kippermoen ungdomsskole. Skolen har i underkant av 400 elever og ligger fint plassert i nærhet til idrettshall og friluftsområde. Skolens ansatte er utviklingsorienterte og arbeider systematisk med skoleutvikling. Faglige satsinger ved skolen er arbeidet med LK-20 og pedagogisk bruk av IKT. Skolen har tatt i bruk nettbrett som verktøy i undervisningen for alle elever.

Arbeids- og ansvarsområde

Vi søker en rektor som:

 • Har evne til å være kreativ og løsningsorientert.
 • Er målrettet, beslutningsdyktig, og har en tydelig og inkluderende lederstil.
 • Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø som stimulerer til samarbeid og en kollektiv tilnærming.
 • Er kunnskapsorientert og har interesse for forskning innen skoleutvikling.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og relasjonsegenskaper.
 • Evner å motivere andre og bidrar til at andre lykkes.
 • Har stor arbeidskapasitet.

Informasjon

Skolesektoren i Vefsn kommune er inne i en prosess hvor det settes fokus på skolebasert kompetanse utvikling. Alle rektorene i kommune deltar i felles nettverk. Vefsn kommune ønsker skoleledere som har kompetanse, evne og vilje til å lede utviklingsarbeid på egen skole og bidra inn i ledernettverk.

Skolen er en viktig samfunnsaktør og det forventes derfor at søker har forståelse for sin rolle i et samfunnsperspektiv, og kan bidra positivt i utviklingen av Vefsn kommune.

Rektor har ansvar for skolens totale drift og økonomistyring.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har;

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring fra grunnskolen
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra grunnskole

Lederutdanning er ønskelig. Om den som tilbys stillingen ikke har lederutdanning forventes det at søker er villig til å ta relevant lederutdanning.

Søkere må ha god kompetanse i norsk, muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting, og aktuelle søkere innkalles til intervju.

Den som ansettes må framlegge tilfredsstillende politiattest i samsvar med Opplæringslovens § 10-9.

Vi tilbyr

 • en interessant og krevende stilling
 • et godt støtteapparat i kommunen
 • et aktivt og godt nettverk i ledergruppa
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lederavtale med den som tilsettes

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk og bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 

Kontaktpersoner

Trine Fåkvam, Kommunalsjef   –  [email protected]

75 10 10 29
 
 
Søknadsfrist: 08.11.2020
 
 
Selskap: Vefsn kommune
 
Stilling: Rektor
 
Stillingstype: Fast dagtid
 
Lokasjon: Kippermoen ungdomsskole

Del stillingen

Selskap

Vefsn kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Mosjøen

Søknadsfrist

November 8, 2020