Sigdal kommune Oppvekstsektoren

Sigdal ungdomsskole søker etter

Rektor 100 % fast stilling

 

Vi søker etter ny rektor på Sigdal ungdomsskole. Ungdomsskolen tar imot elever fra alle barneskolene i Sigdal. Skolen ligger i Prestfoss sentrum i tilknytning til samfunnshus, bibliotek og ungdomshus. Skolen har 140 elever i skoleåret 2020-2021.

Rektor har det faglige, pedagogiske og administrative ansvaret for driften av skolen. Nærmeste overordna er oppvekstsjef.

Arbeidsoppgaver:

Inspirere og motivere til lagarbeid
Organisere skolens arbeid gjennom skoleåret.
Pedagogisk ledelse gjennom å planlegge og lede lærernes læring og utvikling, og legge til rette for profesjonsfellesskapet ved Sigdal ungdomsskole.
Økonomistyring
Ansvar for elevresultater. Kartlegge og analysere utfordringer i læringsmiljøet slik at alle elever får vært den beste versjonen av seg selv. Kommunisere tydelige mål og forventninger knyttet til læringsresultater.
Ansvar for skolens psykososiale miljø. Samarbeide tett med lærere, assistenter, foresatte og evt andre samarbeidsinstanser or å skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø preget av lærelyst og engasjement.
Følge opp arbeidsgiveroppgaver overfor skolens personale
Sikre godt samarbeid mellom hjem og skole
Delta på FAU-møter og lede samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg
Ansvarlig for rapportering om skolen til kommunens administrative og politiske ledelse.
Saksbehandlingsoppgaver innenfor delegert ansvar.
HMS-ansvar
Beredskapsansvarlig for skolen.
Medvirke til utvikling av nettverk blant skolelederne.
Vi søker en fremtidsrettet og handlekraftig rektor som fremmer elevenes faglige og sosiale læring og utvikling, og har innsikt i forskning på skoleutvikling. Det kan, på sikt, bli aktuelt med endring i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Du har pedagogisk kompetanse, relasjonskompetanse, erfaring fra skoleverket og gjerne skolelederutdanning.
 • Du har erfaring og er trygg på foreldresamarbeid.
 • Du har erfaring med systematisk skoleutviklingsarbeid og endringsarbeid, gjerne knyttet til pedagogisk bruk av digitale verktøy.
 • Du har god digital kompetanse.
 • Du har kjennskap til relevante lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Du skaper tillit basert på respekt, omsorg, kompetanse og integritet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

Du er:

Motivert for å jobbe helhetlig.
Strukturert og ansvarsbevisst.
Selvstendig og samarbeidsvillig.
Framtidsrettet og utviklingsorientert.
Løsningsorientert.
Tålmodig og tydelig i kommunikasjonen med aktuelle samarbeidspartnere.
Og du viser respekt for brukere og kollegaer.

Vi tilbyr:

Engasjerte og kompetente medarbeidere
Skolelederutdanning dersom den rette for stillinga mangler dette
Tilbud om personlig oppfølging
Lønn etter avtale
Arbeid i en IA bedrift.
Gode pensjons – og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale.

Språk:

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Politiattest:

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetting slik Opplæringsloven krever.

Søknad:

Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25.

Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Gunhild Versland, rektor på Sigdal ungdomsskole, 90644225 eller Hanne Bredde Vig, oppvekstsjef, 41513702.

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 22.03.2021

 

Tiltredelse: 14.04.2021

Arbeidssted: Sigdal ungdomsskole

 

Kontaktpersoner:

Hanne Bredde Vig

tlf: 415 13 702

 

Hjemmeside:
www.sigdal.kommune.no

Sigdal kommune Oppvekstsektoren

Sigdal kommune, med ca. 3.500 innbyggere og 4500 hytter, ligger midt i Buskerud, med 6 mil i ulike retninger til Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Kommunen har et godt utbygd privat barnehagetilbud og gode oppvekstsvilkår, et rikt organisasjons- og kulturliv og gode muligheter for friluftsliv hele året. Vi vil være en resultatretta, åpen og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. Sigdal kommune er en MOT kommune.

Del stillingen

Selskap

Sigdal kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Hanne Bredde Vig
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 415 13 702

Lokasjon

 • Prestfoss

Søknadsfrist

Mars 22, 2021