Innlandet fylkeskommune - Kultur

 

Solør videregående skole – Rektor

 

Solør videregående skole søker en resultatorientert rektor som kan motivere og inspirere ansatte og elever.  

Våre videregående skoler er viktige kompetansebedrifter i sine regioner og er sentrale aktører i samfunnsutviklingen. 

Mer informasjon om skolen finnes på www.soloer.vgs.no

Vi søker deg som

 • har dokumenterte lederferdigheter og kan vise til gode resultater 
 • har et grunnsyn som setter elevenes læring og resultater i sentrum  
 • evner å sette retning og motivere til medskaping 
 • kan analysere og bruke skolens resultater for å iverksette tiltak for å nå skolens mål 
 • har fokus på god og effektiv økonomistyring  

Vår nye rektor kjennetegnes av

 • et distribuert lederskap som preges av tillit og handlekraft 
 • at han/hun ser muligheter og gir handlingsrom 
 • helhetstenkning og evne til samarbeid 

Vi tilbyr

 • en utfordrende, interessant og utviklende stilling
 • deltakelse i kollektive utviklingsprosesser 
 • et nettverk av gode og kompetente kolleger 
 • et aktivt arbeids- og skolemiljø 
 • lønn etter avtale 
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå 
 • bred faglig forståelse for den videregående skolens oppgaver på ulike områder 
 • lederkompetanse 
 • relevant pedagogisk erfaring og kunnskap   
 • gode samarbeidsevner 
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig 

Egenskaper

 • Utviklingsorientert og engasjert
 • står for og bygger verdier
 • gjennomfører helhetlig styring
 • kommuniserer aktivt internt og eksternt
 • ønsker andre vel og gjør andre gode

Søknad

Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet.  

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Fylke: Innlandet

Jobbtype:Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 09.03.2021

 

Arbeidssted: Solør

 

Kontaktpersoner:

Kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen

mob:  958 46 956

Seksjonssjef Ane Tonette Lognseth

mob: 922 16 295

 

Hjemmeside:
www.soloer.vgs.no
Adresse:
Sundmoen 25 2270 FLISA

 

Innlandet fylkeskommune – Solør videregående skole

Solør videregående skole har ca. 500 elever fordelt på undervisningsstedene Flisa, Våler og Sønsterud.

Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, naturbruk, service- og samferdsel, helse- og oppvekstfag, teknolog- og industrifag og påbyggsfag. Vi har landslinjer innen anleggsteknikk, anleggsmaskinmekaniker og yrkessjåfør.

Skolen eies og drives av Innlandet fylkeskommune.

Del stillingen

Selskap

Lenke til firma

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

Ingen lokasjon registrert

Søknadsfrist

Januar 1, 1970