Innlandet fylkeskommune - Kultur

 

Solør videregående skole – Rektor

 

Solør videregående skole søker en resultatorientert rektor som kan motivere og inspirere ansatte og elever.  

Våre videregående skoler er viktige kompetansebedrifter i sine regioner og er sentrale aktører i samfunnsutviklingen. 

Mer informasjon om skolen finnes på www.soloer.vgs.no

Vi søker deg som

 • har dokumenterte lederferdigheter og kan vise til gode resultater 
 • har et grunnsyn som setter elevenes læring og resultater i sentrum  
 • evner å sette retning og motivere til medskaping 
 • kan analysere og bruke skolens resultater for å iverksette tiltak for å nå skolens mål 
 • har fokus på god og effektiv økonomistyring  

Vår nye rektor kjennetegnes av

 • et distribuert lederskap som preges av tillit og handlekraft 
 • at han/hun ser muligheter og gir handlingsrom 
 • helhetstenkning og evne til samarbeid 

Vi tilbyr

 • en utfordrende, interessant og utviklende stilling
 • deltakelse i kollektive utviklingsprosesser 
 • et nettverk av gode og kompetente kolleger 
 • et aktivt arbeids- og skolemiljø 
 • lønn etter avtale 
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå 
 • bred faglig forståelse for den videregående skolens oppgaver på ulike områder 
 • lederkompetanse 
 • relevant pedagogisk erfaring og kunnskap   
 • gode samarbeidsevner 
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig 

Egenskaper

 • Utviklingsorientert og engasjert
 • står for og bygger verdier
 • gjennomfører helhetlig styring
 • kommuniserer aktivt internt og eksternt
 • ønsker andre vel og gjør andre gode

Søknad

Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet.  

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Fylke: Innlandet

Jobbtype:Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 09.03.2021

 

Arbeidssted: Solør

 

Kontaktpersoner:

Kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen

mob:  958 46 956

Seksjonssjef Ane Tonette Lognseth

mob: 922 16 295

 

Hjemmeside:
www.soloer.vgs.no
Adresse:
Sundmoen 25 2270 FLISA

 

Innlandet fylkeskommune – Solør videregående skole

Solør videregående skole har ca. 500 elever fordelt på undervisningsstedene Flisa, Våler og Sønsterud.

Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, naturbruk, service- og samferdsel, helse- og oppvekstfag, teknolog- og industrifag og påbyggsfag. Vi har landslinjer innen anleggsteknikk, anleggsmaskinmekaniker og yrkessjåfør.

Skolen eies og drives av Innlandet fylkeskommune.

 

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

Januar 1, 1970