Revisjonsleder (søknadsfrist 31.01)

 

Spennende jobb som revisjonsleder

 

Som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor må du ha bestått revisoreksamen med minst karakter C i de obligatoriske revisjonsfagene.

Kontorsted enten i Løten eller i Kongsvinger.

Hovedoppgave blir å lede et team av utøvende regnskapsrevisorer og kvalitetssikre deres arbeid. Totalt vil ca 60 oppdrag være en del av porteføljen. Vi benytter Descartes og IDEA som revisjonsstøtteverktøy, og i stillingen vil du også gis muligheten til å være med å implementere nye digitale revisjons- og metodeløsninger. Stillingen har også et stort innslag av bistands- og rådgivingsoppgaver inn mot kunder.

Vi tilbyr et humørfylt og uformelt arbeidsmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høy fokus.

Om arbeidsgiveren

Selskapet gjennomfører revisjon av kommuner og kommunale foretak mm på oppdrag av kommunestyrer, og øvrige virksomheter på vegne av eiere, styrer og råd. Vi er i dag 23 ansatte, 9 i Kongsvinger og 14 ansatte ved hovedkontoret i Løten. Selskapet er oppsatt med to oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer som har det revisjonsfaglige ansvaret for hver sin del av oppdragsporteføljen.

 

Frist  31.01.2020

 

Spørsmål om stillingen

Morten Alm Birkelid, Daglig leder

Mobil  911 00 413

Tommy Pettersen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Mobil  920 24 731

Del stillingen

Selskap

Hedmark Revisjon IKS

Kontaktinfo

  • Morten Alm Birkelid
  • Tittel: Daglig leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 911 00 413
  • Tommy Pettersen
  • Tittel: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 920 24 731

Lokasjon

  • Løten
  • Kongsvinger

Søknadsfrist

Januar 31, 2020