Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

 

Sjukepleiar 75,8 % fast stilling natt Rosendalstunet bu- og

Søknadsfrist  11.06.21
Selskap  Kvinnherad kommune
Stillingstype  Fast i turnus
Lokasjon  Rosendalstunet

Helsefagarbeidar 71,4% fast stilling natt- Rosendalstunet bu

Søknadsfrist  11.06.21
Selskap  Kvinnherad kommune
Stillingstype  Fast i turnus
Lokasjon  Rosendalstunet

Sjukepleiar 100% fast stilling Rosendalstunet bu og rehabil

Søknadsfrist  11.06.21
Selskap  Kvinnherad kommune
Stillingstype  Fast i turnus
Lokasjon  Rosendalstunet

Helsefagarbeidar 80% fast stilling Rosendalstunet bu og

Søknadsfrist  11.06.21
Selskap  Kvinnherad kommune
Stillingstype  Fast i turnus
Lokasjon  Rosendalstunet

Helgevaktstillingar – Rosendalstunet bu- og rehabiliteringss

Søknadsfrist  11.06.21
Selskap  Kvinnherad kommune
Stillingstype  Fast i turnus
Lokasjon  Rosendalstunet

 

Helsefagarbeidar 80% vikariat Rosendalstunet bu og rehabilit

Søknadsfrist  11.06.21
Selskap  Kvinnherad kommune
Stillingstype  Fast i turnus
Lokasjon  Rosendalstunet

 

 

Del stillingen

Selskap

Kvinnherad kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Rosendal

Søknadsfrist

Juni 11, 2021