Ruskonsulent 100% (søknadsfrist 19.01)

 

100% stilling som ruskonsulent

 

Hattfjelldal kommune har ledig en fast 100% stilling i psykisk helse- og rustjeneste som ruskonsulent for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgavene er innenfor fagområdene rus og psykiatri. Stillingen er for tiden plassert i enhet for helsetjenester. Arbeidet vil primært foregå på dagtid, men en må påregne å arbeide 1-2 ettermiddager pr. uke.

 

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Oppfølging av brukere med rus- og/eller psykiske lidelser
 • Fokus på økt tilgjengelig for brukerne
 • Hovedansvaret for bruk av kartleggingsverktøyet Brukerplan
 • Ansvar for å utarbeide og koordinere individuell plan og ansvarsgrupper
 • Planlegge og evaluere arbeidet sammen med brukeren for å nå brukerens mål
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre offentlige instanser

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse-/sosialfaglig høyskoleutdanning med videreutdanning innen rus/psykisk helsearbeid
 • Erfaring fra arbeid med oppfølging av mennesker med rus- og psykiske lidelser
 • Er god på relasjonsbygging
 • Er fleksibel og initiativrik
 • Har god tålmodighet
 • Har evne til å jobbe selvstendig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
 • Førerkort kl. B

 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • En utfordrende og spennende stilling
 • Pensjonsordning i KLP
 • Muligheter for etter- og videreutdanning

 

Hos oss for du tilgang til:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass

 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder

om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas

til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår

hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no.

 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef for helse- og omsorg Turi Thorsteinsen på tlf. 75 18 48 52, mobil: 93 44 17 73 eller e-post: [email protected].

 

Søknad med cv sendes enten elektronisk via vår hjemmeside, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 19.01.2020.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Del stillingen

Selskap

Hattfjelldal kommune

Lenke til firma

Kategorier

ruskonsulent

Kontaktinfo

 • Turi Thorsteinsen
 • Tittel: Kommunalsjef for helse- og omsorg
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: tlf. 75 18 48 52, mobil: 93 44 17 73

Lokasjon

 • Hattfjelldal

Søknadsfrist

Januar 19, 2020