Saksbehandler VAR (søknadsfrist 13.05)

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

 

Saksbehandler i virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon

 

Virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon(VAR) har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler.

Saksbehandleren vil primært arbeide med merkantile oppgaver som publikumskontakt, behandling av søknader, forberedelse av saker til politisk behandling, samt bistå med andre merkantile oppgaver i virksomhet for VAR. Saksbehandleren vil være virksomhetens førstelinje ut mot publikum sammen med konsulent for kommunale avgifter.
Stillingen vil på sikt inngå i publikumsekspedering i skranke. Andre forefallende arbeidsoppgaver kan pålegges etter behov.

Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner.

” Kunnskap til regelverk knyttet til vann, avløp og renovasjon
” Teknisk fagskole, ingeniørhøgskolen eller annen relevant utdannelse
” Erfaring fra saksbehandling og merkantile oppgaver
” Serviceinnstilt
” God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
” Gode kunnskaper om IKT-verktøy og styringssystemer
” Erfaring med rutinearbeid og dokumentasjon
” Gode samarbeidsevner
” Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress
” Personlig egnethet

Vi tilbyr

” God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)
” Fleksibel arbeidstid i en spennende og utfordrende organisasjon
” Livsfaseorientert personalpolitikk
” Lønn etter gjeldende avtaleverk

Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune.
Pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn

Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune

 

Søknad sendes

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Virksomhetsleder Andreas Tengelsen på telefon: 92 03 40 32

 

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel.

 

Søknadsfrist 13.05.20

 

Vår ref1073
Merk søknad

Fakta

Selskap Kragerø kommune
Stilling Saksbehandler
Stillingstype Fast
Lokasjon Kommunalområde Samfunn

 

Kontakter

Andreas Tengelsen, Virksomhetsleder
[email protected]
Mobil  920 34 032

Del stillingen

Selskap

Kragerø kommune

Kontaktinfo

  • Andreas Tengelsen
  • Tittel: Virksomhetsleder [email protected]
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 920 34 032

Lokasjon

  • Kragerø

Søknadsfrist

Mai 13, 2020