Sandefjord kommune Kommunalområdet kunnskap, barn og unge

 

 

Avdelingslederstillinger i Sandefjordskolen

 

 

Om Sandefjordskolen

Sandefjord kommune har 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæring. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. 

Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. Sandefjordskolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Samarbeid, samhandling og læring skjer blant annet gjennom digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte. Sandefjordskolene benytter verktøy som Visma flyt, Zokrates, Office 365 og Teams. Alle elever har enten ipad eller pc. 

Sandefjordskolen er organisert med lederteam som består av rektor og 2-3 avdelingsledere avhengig av skolens størrelse. Avdelingslederne er tillagt personal- og resultatansvar. Rektor har det samlede lederansvar for skolens pedagogiske, administrative, økonomiske og personrettede oppgaver. 

Du som søker må ønske å skape gode læringsforutsetninger for den enkelte elev og du er en dyktig klasseleder. Det er behov for en avdelingsleder ved Helgerød skole og Ormestad skole. Det kan bli ledige avdelingslederstillinger (fast og vikariat) ved andre skoler i kommunen. 

 

Om skolene

Ormestad skole:

Ormestad skole ligger på Vesterøya ca 2,5 km fra Sandefjord sentrum. Skolen har umiddelbar nærhet til skog og sjø og nærområdet brukes aktivt i undervisningen. Skolen har ca 160 elever og 23 ansatte. Skolen har elever fra mange nasjonaliteter og et tett samarbeid med NMU og FAU for å fremme det gode sosiale miljøet. Skolens lederteam består av to avdelingsledere og rektor. Ny avdelingsleder vil ha ansvar for 1. – 3.  trinn og SFO. Avdelingsleder vil ha oppfølgings- og resultatansvar for elevene, samt personalansvar for lærere og assistenter knyttet til trinnene og SFO. Det er ønskelig at vedkommende har erfaring innen lese- og skriveopplæringen og gjerne for elever med særskilt norskopplæring.

Helgerød skole: 

Helgerød skole ligger landlig til ca 5 km øst for sentrum. I umiddelbar nærhet er det fine turområder og skolen har tilgang til et stort uteklasserom. Skolen har ca 140 elever og 20 ansatte. Skolen har et godt samarbeid med NMU, FAU og «levende bekker» for å ivareta felles interesser i nærmiljøet. Skolens ledergruppe består av avdelingsleder, SFO-leder og rektor. Avdelingsleder har ansvaret for 1. – 7. trinn. Avdelingsleder har oppfølgings- og resultatansvar for elevene, personalansvar for lærere og er aktiv i det lærende fellesskap blant personalet. Da det på skolen er kun en avdelingsleder, er oppgaver som timeplanlegging, vikarhåndtering, personalansvar for assistenter delegert til andre. Det er ønskelig at vedkommende har kompetanse innenfor begynneropplæringen i basisfagene. 

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: 1. august 2021

 

Arbeidsoppgaver

 • Resultatansvar
 • Personalansvar 
 • Ansvar for vikarhåndtering
 • Drifts- og lederoppgaver
 • Oppfølging av lærernes undervisning og læringsarbeid
 • Ansvar for skolens utviklingsarbeid i samarbeid med rektor og øvrig ledelse
 • Skole-hjem samarbeid
 • Undervisning jfr. avdelingsledermodellen i Sandefjordskolen

Se ellers beskrivelse under den enkelte skole. 

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du har godkjent lærer og/eller lektorutdannelse
 • Du har skolelederutdanning, minimum 30 stp. For aktuelle søkere som ikke har skolelederutdanning, settes et krav om at det gjennomføres. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra skoleledelse
 • Du er en resultat- og mestringsorientert leder, og oppnår resultater gjennom andre 
 • Du har evne til å engasjere, inspirere og motivere
 • Du har gode relasjons- og samarbeidsevne
 • Du har god kjennskap til digitale verktøy
 • Du er strukturert og selvstendig
 • Du er fleksibel og omstillingsvillig
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du har en åpen, tillitsbasert og inkluderende lederstil

Personlig egnethet vektlegges. 

 

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i en utviklingsorientert kommune med høye krav til rollen som avdelingsleder
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mentoropplæring for nytilsatte ledere
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer
 • Ambisiøse mål på elevenes vegne
 • Systematisk kompetanseheving i personalet med satsing på lærende nettverk og videreutdanning av ledere og lærere
 • Reelt lederansvar for dyktige medarbeidere
 • Fleksitidsordning
 • Bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Det bes om at du i søknaden oppgir hvilke fag du har undervisningskompetanse i og antall studiepoeng.

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9954 avdelingsleder. Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2 %.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

 

Jobbtype: Fast 

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 04.06.2021

 

Tiltredelse: 01.08.2021

Arbeidssted: Sandefjordskolen

 

Kontaktpersoner:

Elisabeth Krogh

tlf: +47 33416679

mob: +47 97107806

 

Marius Skoland Karlsaune

tlf: +47 33 41 66 82

mob: +47 90 85 77 49

 

Sandefjord kommune Kommunalområdet kunnskap, barn og unge

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

Del stillingen

Selskap

Sandefjord kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Kari Statle Gulbrandsen
 • Tittel: Kommuneoverlege kliniske legetjenester
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 928 57 996
 • Anita M. Iversen
 • Tittel: Overlege
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 986 69 113

Lokasjon

 • Sandefjord

Søknadsfrist

Mai 13, 2021