Sandefjord kommune Kommunalområdet kunnskap, barn og unge

 

Lærerstillinger – barnetrinnet

 

 

Om Sandefjordskolen

Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring.

Skolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt i skolene. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling, er en viktig del av arbeidet på skolene. Sandefjordskolen har en delingskultur og tett samarbeid mellom skolene om implementeringen av Fagfornyelsen. 

Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av. Det satses på å digitalisere undervisningen i stadig større grad, som pedagogisk og strategisk verktøy for økt læringsutbytte og i tråd med læreplanverket. Alle elever har enten egen ipad eller pc, samt tilgang til et bredt utvalg av digitale læremidler og ressurser. Sandefjordskolen benytter verktøy som Visma flyt, Zokrates, Office 365 og Teams. Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Samarbeid, samhandling og læring skjer via digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte.

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: Ulike stillingsstørrelser
Stillingstype: Faste og vikariater
Stilling ledig fra: 1. august 2021 

 

Det er stillinger ledig ved følgende skoler: Byskolen, Virik skole, Helgerød skole, Krokemoa skole

Det kan bli ledige stillinger ved øvrige skoler i kommunen.

Grunnet endrede behov ved skoler neste skoleår, er det ledige lærerstillinger i Sandefjord kommune. Dette er både faste- og vikariate stillinger i ulike størrelser. Se skolens hjemmeside for informasjon om skolene. I søknaden ønsker vi at det fremkommer antall studiepoeng i basisfag. Det er også ønskelig at du skriver hvilke fag du har undervisningserfaring i når det gjelder både basisfag og øvrige fag. For stillingen ved Byskolen er det behov for spesialpedagogisk kompetanse. For stillingen på Virik skole er det behov for en god klasseleder med engelsk i sin fagkrets. På Helgerød skole er det behov for lærere med kompetanse innen begynneropplæring, spesialpedagogikk, engelsk og kunst- og håndtverk. På Krokemoa skole er det behov for lærer med engelsk, musikk og matematikk i sin fagkrets.

For mer informasjon om stillingene, kan den enkelte skole kontaktes. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene tillegges kontaktlærerfunksjon eller faglærerfunksjon etter behov
 • Delta i skolens utviklingsarbeid 
 • Analysere og følge opp elevenes læring i alle fag
 • Sørge for at hver enkelt elev opplever utvikling, mestring og motivasjon
 • Arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene
 • Fremme et godt skole-hjem samarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Minimum 30 studiepoeng i ett eller flere av basisfagene for stillingene ved barneskolene
 • Ønskelig med undervisningserfaring 
 • Du har god kjennskap til IKT
 • Du utøver god klasseledelse
 • Du er faglig engasjert og liker å jobbe med barn
 • Du har evne til skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
 • Du har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Systematisk kompetanseheving
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2 %.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. 
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 01.06.2021

 

Tiltredelse: 01.08.2021

Arbeidssted: Sandefjordskolen

 

Kontaktpersoner:

Elisabeth Krogh

tlf: +47 33416679

mob: +47 97107806

 

Marius Skoland Karlsaune

tlf: +47 33 41 66 82

mob: +47 90 85 77 49

 

Sandefjord kommune Kommunalområdet kunnskap, barn og unge

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

Del stillingen

Selskap

Sandefjord kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Eli Hansen
 • Tittel: Seksjonsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 976 48 411

Lokasjon

 • Sandefjord

Søknadsfrist

Mai 16, 2021