Seniorrådgiver -ressurskoordinator/materialforvalter

 

Arbeidsgiver Sysselmesteren på Svalbard

Stillingstittel seniorrådgiver

Frist 20.11.2023

Ansettelsesform Engasjement

Sysselmesteren har ledig et ettårig engasjement som ressurskoordinator/materialforvalter.

Rette vedkommende vil få ansvaret for å etablere system for internkontroll som tilrettelegger for god forvaltning av Sysselmesterens portefølje av eiendom-, bygg- og anlegg (EBA og alt av materiell). Oppfølging av avtaler og kontrakter vil også tilfalle også stillingen.

Arbeidsoppgaver

Etablere hensiktsmessig internkontroll for forvaltning av eksisterende materiell:
oversikt over eksisterende materiell,identifisere og forestå innkjøp/utskiftinger ut fra reelle tjenstlige behov og budsjettrammer samt behov for vedlikehold og oppfølging av skadet/tapt materiell.
Kontroll på utlevering og innlevering av utstyr.
Utarbeide gode instrukser.
Gjennomgang og oppfølging av avtaler, kontrakter og abonnementer og gode systemer for dette.
Utstrakt samarbeid og ressurskoordinering med avdelingsledere innen økonomi, IT, politi m.fl.

Kvalifikasjoner

Ingeniør, merkantil/logistikk/fagutdannelse eller lengre dokumentert erfaring innen lignende arbeidsområder.
Bred erfaring fra materiellforvaltning og /eller logistikk.
Erfaring og kompetanse fra å standardisere, systematisere og digitalisere oversikter og arbeidsprosesser.
God IT-kompetanse og systemforståelse.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er sosial og inkluderende og har søkelys på kvalitet og bærekraftige løsninger
Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
Du ma ha evne til selvstendig, strukturert og systematisk arbeid. Helhetstenkning er viktig i denne stillingen.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å løse Sysselmesterens samfunnsoppdrag.
Stillingen lønnes som seniorrådgiver stillingskode, fra kr 679.700 – 732.300 per år .
Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden o.l.)
I tillegg kommer Polartillegg i henhold til «Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk» med p.t. kr 107,- pr. døgn.
Fri reise til og fra Svalbard i forbindelse med engasjementet.
Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør til sammen 17.9 %.
For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

 

Søk på stillingen her.

 

Sted: Vei 309-6, 9170 Longyearbyen

Kontaktperson

Bjørg Helene Holen, Administrasjonssjef

Telefon 99 74 36 35

 

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er både politimester og statsforvalter. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 50 ansatte i åremålsstillinger.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen har et godt tjenestetilbud og et rikt idretts- og kulturtilbud. Men Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn. På flere områder er klare rammer for hvilket tjenestetilbud som er tilgjengelig og dette kan være lavere enn på fastlandet. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.

Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

Del stillingen

Selskap

Sysselmesteren på Svalbard

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Longyearbyen

Søknadsfrist

Mai 29, 2023